THÍCH XU NỊNH

 • TieuYenTu

  khoảng 2 10 năm trước
 • Một người nhà giàu nói với một người nhà nghèo :

  - Tao giàu có nghìn vàng, sao mày khôn xu nịnh tao ?

  Người kia nói :

  - Ông có nghìn vàng, việc gì đến tôi mà tôi phải nịnh ông ?

  Người giàu bảo :

  - Tao chia cho mày một nửa, mày xu nịnh tao nhé .

  Người kia nói :

  - Thế thì tôi cũng giàu bằng ông rồi, việc gì tôi phải xu nịnh ?

  Người giàu lại nói :

  - Tao cho mày cả, nán mày phải xun nịnh tao chứ !

  Người kia bảo :

  - Lúc đó thì ông phải xu nịnh tôi mới phải 1


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group