KHÔNG CÓ GÌ ĐÁNG CHÉP

 • TieuYenTu

  khoảng 2 10 năm trước


 • Một người mới nối lên giàu, đã vội chết . Bạn đi thửa bia dựng trước mộ đế ghi hành trạng . Khốn một nồi, nghĩ mãi, thấy người ấy lúc sống không có đức nghiệp gì đáng ghi nhớ cả, chẳng nhẽ lại đế bia trơn, đành phải ghie như sau :

  Ông này lúc mẹ sinh ra .

  Lọt lòng ông khóc oa oa

  Mồi ngày ông một nhớn tướng

  Dần dần ông trớ về già .

  Nay ông đã hoá ra ma !


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group