Đắp chăn

 • TieuYenTu

  khoảng 2 10 năm trước
 • Một anh đi Ớ cho một lão nhà giàu, lão ta hẹn sau mười năm sẽ trả tiền công cho về nhà làm ăn . Đến kỳ hạn, lão nhà giàu muốn quịt, bèn đưa ra một cái chăn vừa vừa hẹp, bảo :

  - Anh phái làm sao đắp cái chăn này cho vừa người tôi thì tôi trả tiền công cho, bằng không thì một là anh về, hai là anh ớ thêm mười năm nữa, sau đó tôi trả công cả hai mươi năm cho anh luôn thể .

  Nói xong, lão nhà giàu nằm thắng cẳng ra giữa giường . Người lão rât dài, mà cái chăn thì rất ngắn, nên anh kia cố đắp mãi không xong, đắp được đằng đầu lại hụt mất đằng chân . Chợt nghĩ ra một mẹo, anh ta cầm chăn đắp từ trên đầu lão đắp xuống quá đầu gối, rồi lấy gậy vụt tới tăp vào hia ống chân lão . Lão đau quá co rụt ngay chân lại . Thế là cái chăn đăp lên ngườI lão vừa khéo .

 • cucKeo_MnM

  khoảng 2 10 năm trước
 • chữ gì dzàng khè zị TYT .. :D .. đọc được .. chít liền á .. :D

  and cái subject bỏ color code hong được đâu :)

 • TieuYenTu

  khoảng 2 10 năm trước
 • eminem wrote:chữ gì dzàng khè zị TYT .. :D .. đọc được .. chít liền á .. :D

  and cái subject bỏ color code hong được đâu :)
  :P :P :P :P :P :P :P :P

 • cucKeo_MnM

  khoảng 2 10 năm trước
 • cét lưõi bi giờ .. Grin

 • SuperChảnh

  khoảng 2 10 năm trước
 • ông nì thông manh ghia .. :D

 • Binh-Minh

  khoảng 2 10 năm trước
 • Ông lão nhà giàu này seo hơi bị ngu wé đi ... 0 đố gì cho khó khó 1 chút ... đáng đời :P


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group