DẠY CON

 • TieuYenTu

  khoảng 2 10 năm trước
 • Một lão nhà giàu có máu cờ bạc, nhưng cũng nghì đến tương lai của con, cho con đi học . Một hôm, nhàn rỗi, lão ta hỏi xem nó học hành như thế nào . Nhưng lào ta chẳng nhớ gì ngoài mấy lá bài, lào ta hỏi :

  - Mày bảo chừ "bất" là nghĩa như thế nào ?

  - Thưa bố, bất là lên đìa ạ !

  - Lão ta giận quá, bèn quát :

  - Thế thì mày viết chữ cửu cho tao xem ?

  - Thằng bé hỏi lại :

  - Thưa bố, cứu sừng hay là cứu vạn ạ ?


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group