NGHE QUA THÌ BIẾT

 • TieuYenTu

  khoảng 2 10 năm trước
 • Có một lão nhà giàu nọ đã dốt nát lại hà tiện . Con đã lớn mà khong cho đi học, sợ mất tiền . Một ông khách thấy vậy hỏi :

  - Sao khong cho thằng nhỏ đi học trường ?

  - Vô trường học, sợ học trò lớn ăn hiếp .
  - Rước thầy về nhà cho nó học vậy .

  - A nó chưa có trí, biết nó học đặng hay không ?

  - Có khó gì, thầy sẽ tuỳ theo sức nó mà dạy . Nay dạy chữ nhất là một, một gạch, nó thuộc, qua ngày mai dạy nó chữ nhị là hai, hai gạch, nó thuộc, qua ngày mai dạy nó chữ tam là ba, ba gach, lần lần như vậy thì nó phải biết chứ .

  Khách ra về, thằng con ra bảo cha :

  - Thôi, cha đừng rước thầy về, tốn kém ! Mấy chữ ấy, con đã thuộc rồi, nghe qua thì biết .

  Người cha biếu nó viết chữ nhất, chữ nhị, chữ tam, nó đều viết được, người cha khen giởi gồi biếu nó viết chừ vạn . Nó nói thủng thẳng rồi nó viêt .

  Có việc vào xóm, buối chiều về người cha lại biếu nó viết chữ vạn . Nó thưa :

  - Chữ vạn mắc quá, con viết gần nữa ngày mới đặng có 500 gạch mà thôi .

  added


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group