Another "ca...dzao" today

 • umeandaworld2me

  khoảng 2 10 năm trước
 • * Thân em như miếng bánh xèo
  Nằm trên chạn bếp... biết mèo nào tha ?

  * Có bồ thì mới có ... ăn
  Tự nhiên "nó" hứng... đem phần tới cho .

  * Lời nói chẳng mất tiền mua
  Lựa lời mà nói cho đừng... "bụp" nhau .

  * Anh đi anh nhớ ngôi trường
  Nhớ khi cúp tiết leo tường hôm nao
  Nhớ khi còn gọi mày tao
  Nhớ khi ... oánh lộn phải vào ... nhà thương.

  * Gặp thời lên ngựa bắn cung
  Hết thời xuống ngựa lấy ... thun bắn ruồi .

  *Cá không ăn muối cá ươn.
  Con không ăn muối thiếu iot rồi con ơi.

  *Hổ chết để da
  Giám đốc chết để nhà năm bảy căn.

  *Một cây tậu chẳng nên xe.
  Ba cây chụm lại có liền xe wave

 • umeandaworld2me

  khoảng 2 10 năm trước
 • Thim nữa nè bà con:
  -Ăn ít lâu no, ăn nhiều... hao của.
  - Bỏ thì thương, vương thì... ớn.
  - Ai làm... người khác chịu.
  - Bụng làm, dạ... tháo.
  - Đầu bạc răng... vàng
  - Giấy rách giữ lấy... bán ve chai.
  - Người chết hết của, người còn của... cũng hết.
  - Còn... nói còn tát.
  - Một thời để yêu và một... đời để... trả nợ.
  - Siêng nhặt chật... nhà.
  - Dậu đổ... trộm leo.
  - Hát hay không bằng hay hát, hát dở chi bằng... đừng hát.

 • devil89

  khoảng 2 10 năm trước
 • Good,good thơ hay thơ hay Grin Miễn chê

 • hpham

  khoảng 2 10 năm trước
 • Trống cơm thoi nay:

  "Nhà mình có cái máng heo. Ai đem lấy mất lấy cái gì mà heo ăn?lấy cái gì mà heo ăn.Càng ngày heo càng ốm nhách. Laugh of loud

 • nhoc_de_thuong

  khoảng 2 10 năm trước
 • ban suu tam o dau ma hay ghe lai vui nua cam on nhieu


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group