12 con giáp

 • cangaikocantien

  khoảng 2 10 năm trước
 • 12 con giáp
  Tác giả: Không rõ tác giả  tuổi tý là con chuột cống tào
  tha gạo tha lúa tha vào hang sâu
  tuổi sửu là con tâu kình kàng
  cày chưa đúng buổi đã mang cày về
  tuổi dần là ông cọp chỉnh quê
  bắt người ăn thịt tha về non cao
  tuổi mẹo là con mèo ngao
  hay quấu hay quào ăn vụn thành tinh
  tuổi thìn rồng ở thiên đình
  đầu văn đít võ ẫn mình trong mây
  tuổi tỵ là con rắn ở cội cây
  nằm trong cái bọng chẳng hay sự gì
  tuổi ngọ là con ngựa ô đen xì
  ỷ mình chạy giỏi nể gì đường xa
  tuổi mùi là con dê chà
  có sừng có gạt râu ria lờm xờm
  tuổi thân con khỉ ở lùm
  chiền qua chiền lại rớt ùm xuống sông
  tuổi dậu là con gà vàng lông
  có mỏ có mồng nó gáy Ó O
  tuổi tuất là con chó cò
  nằm khoanh trong lò lổ mũi lọ lem
  tuổi hợi là con ho ăn hèm
  có đầy cái máng còn đòi nọ kia

 • pva

  khoảng 2 10 năm trước
 • hahahaha làm sao con mèo "ăn vụn thành tinh" vậy? mình ăn vụn hoài mà chưa thành gì hết. Grin


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group