Lời hay ý đẹp

 • soonmi18

  khoảng 1 10 năm trước
 • 1. Kẻ thù lớn nhất của đời người là Chính Mình.

  2. Thất bại lớn nhất của đời người là Tự Đại.

  3. Ngu dốt nhất của đời người là Dối Trá

  4. Bi ai nhất của đời người là Ghen tị

  5. Sai lầm nhất của đời người là Tự đánh mất mình ( Vong Thân ).

  6. Tội lỗi lớn nhất của đời người là Lừa mình , Dối người.

  7. Đáng thương nhất của đời người là Tự Ti.

  8. Đáng khâm phục nhất của đời người là Ý Chí Vươn Lên.

  9. Phá sản lớn nhất của đời người là Tuyệt Vọng.

  10. Tài sản lớn nhất của đời người là Sức Khỏe.

  11. Món nợ lớn nhất của đời người là Nợ Tình.

  12. Lễ Vật lớn nhất của đời người là Khoan Dung.

  13. Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là Kém hiểu biết.

  14. An ủi lớn nhất của đời người là Bố Thí.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group