Dung tin lam con trai

 • ln92708

  khoảng 2 10 năm trước
 • Con trai đâu có tệ
  Luôn là đấng "ga lăng"
  Mở cửa cười nhăn răng
  Khi đưa em đi "shop"
  Em mà muốn mua bóp
  Anh móc thẻ cà liền
  Tiền của anh kiếm về
  Em cứ xài ... anh trả
  Anh cày cực chẳng đả
  Mà đâu có phân trần
  Biết em sức mỏng manh
  Nên anh đành chìu chuộng
  Không có anh buồn lắm
  Ai dổ ngọt cho em
  Những lúc em hay buồn
  Những khi em giận lẩy
  Ai sẽ chịu gánh lấy
  Những cú nhéo kinh trời
  Da anh bầm hết rồi
  Mà không hề than trách
  Em cũng làm phách lắm
  Sắm sửa đồ "sịn" luôn
  Không "hiệu" không thèm mua
  Mua một lần mấy cái
  Em là thân con gái
  Anh thương anh phải chìu
  Nếu anh không thương em !
  Không người nào thèm rước !!! Laugh of loud

 • mctuananh

  khoảng 2 10 năm trước
 • cateangle20 viết thơ hông bỏ dấu là cứ phải đọc ....mò, nhưng sợ mò ... bậy thì khổ, mơi mốt cho dấu vô cho dể đọc heng ;)


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group