thơ vui 1

 • thovan

  khoảng 2 10 năm trước
 • Anh như con muỗi Anophgen
  Em như cô gái ngủ quên mắc màn
  "Rắp tâm" anh mới mò sang
  Đốt cho một...phát em lăn ốm liền
  Ngờ đâu em ốm triền miên
  Sau hon 9 tháng tự nhiên bệnh lành
  Sinh ra con muỗi giống anh
  Lớn nên nó cũng đốt quanh xóm làng...

  Anh đi công tác ba?n Mường
  Tè xong một cái lên đường về quê
  (ghi chu : ba?n Muong Te o phia TayBacVN)

  Email anh viết thật bay
  Bướm em mong đợi từng ngày từng đêm

  Bướm đồng động đến thì bay
  Bướm nhà động đến lăn quay ra giường
  Chim đồng bóp cái chết ngay
  Chim nhà mà bóp càng ngày càng to

 • mctuananh

  khoảng 2 10 năm trước
 • Thơ ni nghe nổi da gà
  Coi chừng sẽ bị các bà theo sau
  Lèo nhèo dòi chỉ cho nhau
  Làm sao chim bướm mau mau hợp thành Shock


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group