Vịnh cái quạt trần

 • red_hacker

  khoảng 2 10 năm trước
 • Trời nực nên em phải ở trần

  Một gậy dài dài cắm vào thân

  Tay kia vặn núm, thân em ngoáy

  Quân tử sướng từ đầu tới chăn

 • ln92708

  khoảng 2 10 năm trước
 • Anh bạn hacker nầy làm thơ
  Tui đọc mà tưởng mình nằm mơ !
  Cây quạt trần nhà thì phải mát
  Nhưng tui đọc nát ... nóng như thang !!! Laugh of loud

 • Song_bien

  khoảng 2 10 năm trước
 • hahaha nice one :D

 • red_hacker

  khoảng 2 10 năm trước
 • Hè hè! Múa rìu qua mắt thợ thôi!Mong các vị chỉ giáo nhiều


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group