ĐI HỒ

 • TieuYenTu

  khoảng 2 10 năm trước
 • Ớ miền Nam, đi đám ma gọi là đi điếu, đi đám hát gọi là đi giải, đi đình chùa gọi là đi cúng, đi đám ăn mừng là đi bạ, còn đi đám cưới gọi là đi hồ . Người kia hà tiện lắm, nhưng vì bạn cưới vợ, không đừng được, cũng ráng đi hồ . Anh ta đi hò năm nào, nhưng trong lá thiếp lại đề :

  - Tôii đi hồ một đồng, xin chịu lại năm hào .

  Đến lượt anh ta cưới vợ, bạn cũng đáp lễ theo cách ấy, và đề vào thiế mừng:

  - Tôi đi hô một đồng, chịu năm hào, còn năm hào trừ nợ đi
  hô trước !


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group