Nước Việt Nam thời sơ sử

 • HaiAu_PhiXu

  khoảng 2 10 năm trước
 • NƯỚC VĂN LANG

  Với văn hoá Ðông Sơn, tại Việt Nam đã xuất hiện một nhà nước sơ khai. Tính thống nhất văn hoá rộng lớn trong thời kỳ Ðông Sơn, từ biên giới Việt - Trung ở phía Bắc đến bờ sông Gianh ở phía Nam, cũng phản ánh sự tồn tại của một quốc gia của người Việt cổ. Ðó là quốc gia Văn Lang của các vua Hùng.

  NƯỚC ÂU LẠC

  Tiếp sau quốc gia các vua Hùng là nước Âu Lạc do An Dương Vương Thục Phán thành lập vào giữa thế kỷ III trước Công nguyên. Quốc gia này đã được xác nhận trong Sử ký của nhà sử học Trung Quốc Tư Mã Thiên. Một kỳ tích của An Dương Vương là xây dựng thành Cổ Loa với ba vòng thành, ngày nay vẫn còn dấu tích.

  NƯỚC CHĂMPA

  Ở Nam Trung Bộ, các văn hoá Tiền Sa Huỳnh cũng phát triển lên thời đại sắt. Tiêu biểu cho nền văn hoá này là những khu mộ chum chứa nhiều công cụ bằng sắt, cùng với đồ trang sức bằng mã não hay ngọc bích. Văn hoá này phân bố rộng từ Thừa Thiên cho đến lưu vực sông Ðồng Nai. Chủ nhân của văn hóa Sa Huỳnh có thể là tổ tiên của người Chăm, những người đã xây dựng vương quốc Champa

  Phụ lục

  Bối cảnh lịch sử Trung Quốc cổ đại  Thời cổ đại, Trung Quốc có đến hai triều Hán khác nhau. Một là Tiền Hán (hay Tây Hán), khới đầu là Hán Cao Tổ tồn tai từ năm 206 trước công nguyên. Hai là Hậu Hán (hay Ðông Hán) khởi đầu là Hán Quang Võ tồn tại từ năm thứ 25 đến năm 220 sau công nguyên.

  Ðông Hán cũng như Tây Hán đều coi nước ta là một bộ phận lãnh thổ của Trung quốc và chia nước ta làm ba quận: Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam. Sau đây là vài con số về dân cư của nước ta theo thống kê của sử sách Trung Quốc.

  a - Dân số nước ta thời Tây Hán (theo Tiền Hán thư)

  Quận Giao Chỉ : 92.440 hộ , 746.237 dân số
  Quận Cửu Chân : 35.742 hộ , 166.113 dân số
  Quận Nhật Nam : 15.460 hộ , 69.485 dân số

  b - Dân số nước ta thời Ðông Hán (theo Tiền Hán thư)

  Quận Giao Chỉ : không có số liệu
  Quận Cửu Chân : 46.513 hộ , 209.894 dân số
  Quận Nhật Nam : 18.263 hộ , 100.676 dân số

  Năm 589, nhà Tuỳ thống nhất được Trung Quốc, muời ba năm sau (năm 602), nhà Tuỳ cho quân sang xâm lược nước ta. Cuộc kháng chiến chống quân Tuỳ do Lý Phật Tử lãnh đạo nhanh chóng bị thất bại. Nhà Tuỳ thống trị nước ta kể từ đó. Theo thống kê của Tuỳ thư, dân số nước ta thời Tuỳ (từ năm 602 đến năm 618) như sau:

  Quận Giao Chỉ : 30.056 hộ
  Quận Cửu Chân : 16.135 hộ
  Quận Nhật Nam : 9.915 hộ
  Tổng cộng: 56.106 hộ

  Từ con số trên, chúng ta có thể ước tính rằng dân số nước ta thời thuộc Tuỳ khoảng gần hai triệu rưỡi. Cũng có thể, đó là con số còn ít hơn thực tế.

  Năm 618, nhà Ðường lật đổ nhà Tuỳ, thay nhà Tuỳ thống trị nước ta. Năm 678, nhà Ðường lập ra An Nam đô hộ phủ. Sử Trung Quốc quen gọi ta là An Nam kể từ đó. Thời Ðường, nước ta có 12 châu ở vùng đồng bằng trung du, 41 châu Ki Mi (châu ràng buộc lỏng lẻo) ở vùng rừng núi.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group