Đối thơ con mèo mèo !!!

 • boring

  khoảng 2 10 năm trước
 • Nem ơi Bo muốn lắm
  Nhưng ngại chỗ bà kia
  Bã về bất thình lình
  Thì toi cả hai đứa :(

 • cucKeo_MnM

  khoảng 2 10 năm trước
 • Cửa chánh đã khóa kĩ
  Của sổ cũng khóa lun
  Yên tịnh mình hú hí
  Chẳng có ai làm phiền ... Laugh of loud Laugh of loud Laugh of loud Laugh of loud :P

 • vanchoem

  khoảng 2 10 năm trước
 • phiền thì chăng, làm phiền
  chi sợ anh nghiền em
  ma ngày nào cung tơi
  thì có nươc tiêu đời


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group