Ghét

 • ln92708

  khoảng 2 10 năm trước
 • Ghét anh cái tánh tự kiêu
  Gặp em một chút chẳng siêu tấm lòng
  Ham chơi anh chạy vòng vòng
  Để em thơ thẩn .. buồn lòng hởi anh !

 • thudeptraisomot

  khoảng 2 10 năm trước
 • Anh nào đâu dám tự kiêu
  gặp em một chút liêu xiêu tấm lòng
  ham chơi anh chạy lòng vòng
  để em thơ thẩn cô phòng đợi anh .....heng
  ;)

 • trucxanh

  khoảng 2 10 năm trước
 • Ham chơi anh chạy lòng vòng,
  để em thơ thân ra ngòai đợi anh.
  thế mà anh lỡ vô tâm,
  để em chờ mãi anh đâu có về!!!!!!!!!!!!!!! Cryin


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group