THƠ HUỀ VỐN !

 • Nờ

  khoảng 2 10 năm trước
 • Thứ hai em phải đi làm
  Thứ ba em cũng vì làm phải đi
  Thứ tư làm việc nên đi
  Thứ năm càng phải vội đi để làm
  Thứ sáu em cũng phải tham
  Thứ bảy bận quá vì làm phải đi
  Chủ nhật thủng thẳng nghĩ suy
  Ở nhà buồn quá có khi đi làm
  --------------------------------------------

  Trăm năm trong cõi người ta
  Ai ai cũng phải hít ra thở vào
  Trăm năm trong cõi người nào
  Ai ai cũng phải hít vào thở ra
  Xa xa như nước Cu-Ba
  Người ta còn phải hít ra thở vào
  Gần gần như cái nước Lào
  Người ta cũng phải hít vào thở ra
  Nói chung trong cõi người ta
  Bắt buộc là phải thở ra hít vào

 • caovinh

  khoảng 2 10 năm trước
 • vui nhỉ hhihihihihih


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group