Năm Tiết Trong Ngày

 • quyenle

  khoảng 2 10 năm trước
 • Tiết đầu ngồi cắn móng tay
  Buồn tình lấy bánh ra nhai đỡ nghiền
  Này bánh có nhân sầu riêng
  Nào là da lợn, cuối chiên, bánh bò

  Một tiết như "một chuyến đò".
  Giảo lai năm phút thả "dò" ra sân
  Ðá cầu đánh bóng giãn gân
  Tiết hai vào lớp mình toàn mồ hôi

  Ra chơi, quá đã mừng ôi
  Tiết ba bài giảng óc nhồi... hổng vô
  Tiết tư lãng mạn mơ hồ
  Trích đoạn một khúc "Cống Hồ Chiêu Quân"

  Ngồi trong lớp, hồn ngoài sân
  Bài thầy cô giảng rất gần... hóa xa
  Tiết năm tiết cuối ấy mà!
  Ho.c chi mệt nữa, cúp cua về nhà!


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group