Tho vuiII

 • quyenle

  khoảng 2 10 năm trước
 • Một anh làm chẳng nên chi

  Ba anh chụm lại nên sòng lô-tô

  Gặp con gái là cứ khoe

  Anh đây là kẻ Ga-lăng nhất đời

  Chạy a-còng sắm xì-po

  Cứ 5 6 tháng thay xe 1 lần

  Tối ngày ăn ở như ma

  Đến khi cua gái tóc tai tối ngày

  Học hành thì chẳng bằng ai

  Còn chuyện phim chưởng ai rành bằng anh


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group