Chữ " Thất "

 • Thanhtruc

  khoảng 2 10 năm trước
 • Thất


  Vì thất ước nên chúng mình thất vọng
  Anh thất thời em thất nghiệp thở than
  Bills tùm lum thất hứa trả muộn màng
  Sợ thất thần, thất thân lo thất thế

  Em thất lời cự anh kêu: thất lễ !
  Lúc thất thường anh dở thất cước ra
  Quá thất kinh em thất thủ khóc oà
  Bèn nghĩ quẩn anh thất phu, thất đức

  Dùng thất quyền em quánh anh thất sắc
  Anh chửi nhoi "thất nhân cách, thất ngôn ..!"
  Kế từ đây liệt em vào thất sủng
  Hù doạ em muốn thất phách thất hồn

  Ta thất cách nên thất điên bát đảo
  Chuyện thất hoà nào phải thất học đâu
  Lỗi cả hai thất tín từ buổi đầu
  Nên thất lộc làm ăn luôn thất bại

  Ai thất trận, thất tài không lo, ngại
  Thất ý rồi thì lời lãi thất thu
  Đành chia tay thất thểu ngõ ao tù
  Mình thất chí, thất tình từ dạo đó ...


  hé hé hé Laugh of loud Laugh of loud
  TTTT

 • PhamRyan

  khoảng 2 10 năm trước
 • sao mà nhiều vậy


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group