Khối Tình trong Tình Sử

 • Khoai

  khoảng 2 10 năm trước
 • Nha thơ Tản Đà có viết:

  Giận duyên tủi phận hờn ân ái
  Đất khách nhờ chôn một "khối tình"

  Tình sử có nói về khối tình .. xin tạm tóm tắt như sau :
  Có một người con gái đem lòng yêu một người lái buôn ,hai người đã thề non hẹn biển ,nhưng người lái buôn đi buôn mãi không về ,người con gái ốm tương tư mà chết .Khi đem hỏa táng xương thịt đều cháy cả duy trong bụng có một khối ,đốt không cháy ,đập không vỡ . Đến khi người lái buôn trở về ,khóc thương, nước măt chảy vào thì khối đó tan thành máu cả.
  Còn một câu truyện trong tình sử khá phổ biến ,xin kể cho mọi người nghe để ai chưa biết thì biết .
  đó chính là việc gọi nước mắt là giọt châu .
  Xưa kia có giống Giao Long ỏ biển Đông thừơng biến thành người ,lên bờ buôn bán ,Sau phải lòng một người con gái .Khi Giao Long mãn hạn dương thế phải trở về biển ,người con gái đi đưa tiễn khóc thảm thiết , bao nhiêu giọt nứơc mắt rơi xuống đều biến thành ngọc châu cả .Vì vậy giọt châu là để chỉ nuớc mắt khóc vì người yêu .


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group