Sự Tích Cây Nêu

 • baoduongquang

  khoảng 2 10 năm trước
 • Ngày xưa, một hôm Phật Thích Ca ngồi trong tòa sen ở trên mây nhìn xuống mặt đất thấy tổ tiên người Việt sống cực khổ, mình chỉ có một mảnh khố che thân, ở giữa rừng rú, bị thú dữ và ma quỷ đú thứ phá phách. Phật tổ động lòng từ bi mới đặt chân xuống đất Việt Nam. Các loài thú dữ cùng ma quỷ lập tức vây quanh lấy Phật chặn đường không cho đi tới nữạ Phật bèn nói rằng:
  "Ta ưa chỗ đất này, ta muốn có được một khoảnh".
  Tất cả đều cực lực chối từ. Phật xòe bàn tay ra, tức thì châu báu, vàng bạc vô số chồng chất quanh chân ngàị
  Phật bảo: "Tất cả của cải này sẽ về tay các ngươi, nếu các ngươi bằng lòng để lại cho ta một khoảnh đất nơi đây".
  Lũ quỷ do dự một lúc nhưng rồi chóa mắt vì trông thấy của nhiều quá chúng bàn tính với nhau thuận bán cho Phật một khoảnh đất, hỏi muốn rộng chừng nàỏ Phật trả lời:
  "Ta chỉ cần một khoảnh đất vừa đủ chiếc áo của ta trải ra".
  Bọn quỷ cười nghĩ rằng chúng đã được món hời to, đổi một mảnh đất nhỏ xíu lấy biết bao nhiêu là củạ
  Phật nói thêm:
  "Ta muốn rằng khoảnh đất đã bán cho ta, các ngươi không một ai được đặt chân đến nữa, bằng không đừng có trách ta".
  Lũ quỷ ưng thuận, nhận lấy số của cải bán đất, rồi bảo Phật:
  "Ngài cứ việc trải áo lên nơi đã chọn mua để nhận lấy đất".
  Phật liền nói: "Được rồi, các ngươi hãy lui ra xa hết sức đi".
  Lũ quỷ ngơ ngác không hiểu, Phật bèn quát lên: "Hãy lui ra!"
  Rồi ngài cởi áo vứt về phía lũ quỷ, chiếc áo mở rộng lớn tướng ra bao trùm khắp tứ phíạ Lũ quỷ bỏ chạy, áo Phật rộng lớn mênh mông đẩy chúng lui đến tận chân trời, về phía bên kia thế giớị Xong rồi Phật mới gọi người Việt đang sợ hãi nấp ở trong các hang hốc ra mà dặn rằng:
  "Ta cho các người đất này là ta che chở chọ Đến ngày cuối năm, khi các người làm lễ cúng rước tổ tiên về ăn Tết với con cháu thế nào bọn quỷ cũng tìm cách trà trộn theo để quấy phá. Vào dịp đó các người nhớ trồng một cây tre thật cao, rồi treo ở đầu ngọn một cái khánh mang dấu hiệu của tạ Như vậy quỷ sẽ không dám bước tới nữa vì là chỗ này thuộc giới hạn đất của chúng đã bán cho ta".
  Từ đó, cứ vào ngày 30 tháng chạp, mỗi nhà người Việt đều nhớ làm theo lời Phật dạỵ Quỷ không dám bén mảng đến khi thấy chiếc khánh ở trên ngọn cây nêu trồng trước nhà.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group