Thụ dục tĩnh nhi phong bất đình - Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng

 • Khoai

  khoảng 2 10 năm trước
 • câu này xưa lắm rồi .. nhưng lại không fải là tục ngữ của Vietnam .. mà fát xuất của nó ở tận bên tàu


  Thầy Tử Lộ vào hầu Khổng Tử, nói rằng:
  - Đội nặng đường xa, tiện đâu nghỉ đấy, không đợi chọn chỗ rồi mới nghỉ. Nhà nghèo, cha mẹ già thì con làm nên thế nào hay thế ấy không đợi có quyền cao chức trọng mới chịu làm. Ngày trước, Do này lúc song thân còn thì cơm thường dưa muối, đường xa trăm dặm phải đội gạo để nuôi song thân. Lúc song thân mất, làm quan nước Sở, xe ngựa hàng trăm. Lương bổng hàng vạn, ăn những miếng ngon, mặc những của tốt, mỗi khi nhớ đến song thân lại muốn dưa muối, đội gạo để nuôi người như trước thì không sao được nữa! Cha mẹ tuổi già như bóng qua cửa sổ. Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, con muốn nuôi mà cha mẹ không còn sống. (Thụ dục tĩnh nhi phong bất đình, Tử dục dưỡng nhi thân bất tại)
  - Do nhà ngươi phụng sự song thân như thế là rất phải. Lúc người còn thì hết lòng phụng dưỡng, lúc người mất thì hết lòng thương tiếc.
  (Quan Doãn Tử)

 • dao78

  khoảng 2 10 năm trước
 • chí lý dó ! Nhung thuong thuong nguoi Viet minh hoi sao nhãng voi nguoi sông cú nghĩ rang cha me con sông lau voi minh mà khong dê ý san sóc cha mẹ . Dên khi cha me mât roi thi làm giô lon dể tuong nho (hay ...lây tieng o doi). That là khong phai ty nào cả . Nguoi tây phuong ho sông thuc tê hon nguoi minh, ho làm tiêc sinh nhât cho cha me mà khong chú trong dên gio khi cha me mât . Minh thây thê là rât dúng !


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group