Nó không nằm ở đây đâu

 • ILoveVicki

  khoảng 2 10 năm trước
 • Nhận thấy trong lực lượng vũ trang có rất nhiều tướng, nghị viện Hoa Kỳ liền họp bàn để tìm biện pháp giải quyết. Nhằm động viên các viên tướng về hưu sớm. Nghị viện ra một quyết định ưu đãi cho các tướng về hưu ngoài những chế độ bình thường mỗi người lại được hưởng trợ cấp một lần số tiền bằng tổng số chiều dài ơgiữa hai điểm bất kỳ trên cơ thể người đó ( tính bằng cm) nhân với 1000 đôla.
  Mấy ngày sau, có ba viên tướng làm đơn xin nghỉ. Người thứ nhất yêu cầu đo khoảng cách từ đầu đến gót chân, ông ta cao 1m9, vậy là ông tướng này được nhận thêm 190.000đôla Người thứ hai yêu cầu được đo từ đầu ngón tay giữa ( lúc giơ tay lên) đến đầu ngón chân cái. Khoảng cách của hai điểm này là 2m3, ông nhận được thêm 230.000đôla. NgườI thứ ba yêu cầu được đo từ đầu mũi đến” khu bí mật của ông”. Hội đồng giám định đồng ý. Tuy nhiên , để thực hiện điều này thì ông ta cần phải bỏ quần áo để tiện việc đo đạc. Khi ông này cởi bỏ quần áo, tất cả hội đồng đều ngạc nhiên:
  - Thế “cái đó” của ông đâu rồi?
  Viên tướng thản nhiên trả lời:
  - Nó không nằm ở đây. Nó nằm trên sa mạc ở vùng Vịnh !!!

  added


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group