Bản Đơn Vi Đo Lường

 • TinhMaiMongCho

  khoảng 2 10 năm trước
 • Nhiệt Độ
  Độ Fahrenheit (F) Độ Celsius ©
  100° 38°
  150° 66°
  200° 95°
  250° 120°
  300° 150°
  350° 180°
  400° 200°
  450° 230°
  500° 260°

  Dung Tích
  ¼ cup = 63 ml = 2 oz.
  ½ cup = 125 ml = 4 oz
  1 cup = 250 ml = 8 oz.
  1 lít = 33.8 oz = 1.1 qt = 4¼ cup
  1 gal = 3.8 lít
  1 MC = 1 tbsp. = 15 ml. = 1 muỗng canh
  1 mc = 1 tsp. = 5 ml. = 1 muỗng cà phê
  1 muỗng sành VN = 2 MC

  Trọng Lượng
  1 lb. = 454 grams = 16 oz
  1 kg = 1000 grams = 2.2 lbs

 • cucKeo_MnM

  khoảng 2 10 năm trước
 • chòy ..ông thành nội trợ hòy nèo dạ .. hahahahhaa Laugh of loud Laugh of loud

 • TinhMaiMongCho

  khoảng 2 10 năm trước
 • Grin muốn giúp máy bả nấu thoi mè ... Grin

 • loneliness

  khoảng 2 10 năm trước
 • Abbreviations and Conversions

  ---------------------------------------------------------------------- ----------

  Abbreviations

  Abbreviation Imperial Metric Notes

  oz = Ounce = 27gm
  lb = Pound = 430gm 1 Pound = 16 Ounces
  tsp = Teaspoon = 5ml
  dssp = Desertspoon = 10ml = 2 Teaspoons
  tbsp = Tablespoon = 14ml = Aprox 3 Teaspoons
  pt = Pint = 570ml
  fl = oz Fluid Ounce = 28ml = 2 Tablespoons
  cup Tea Cup (not a mug) = 225ml = 8 fl oz
  Glass Wine = 100ml
  Glass Sherry or Port = 70ml
  in Inch = 2.5cm
  ft Foot = 30cm 1 Foot = 12 Inches


  Note: the measures above are for level spoons, a heaped spoon is about 50% more.

 • 173

  khoảng 2 10 năm trước
 • làm ơn gửi giúp mình một số đơn vị đo lường về Áp Suất và cách chuyển đổi qua lại giữa chúng với nhau

 • accura

  khoảng 2 10 năm trước
 • wow cái này hay đó nha :)

 • hatbn

  khoảng 2 10 năm trước
 • Cảm ơn bạn cái này hay đó nhe

 • qazwsx

  khoảng 1 10 năm trước
 • Biết những đơn vị này đôi khi cũng cần lắm đó

 • qazwsx

  khoảng 1 10 năm trước
 • cám ơn các bạn

 • heo_con1789

  khoảng 1 10 năm trước
 • omgosh Laugh of loud i found it really helpful Giggling thanks for posting :D

 • moneymaker88

  khoảng 1 10 năm trước
 • cám ơn các bạn nha. mình đang cần nó để học bài đây. :)

 • katkatt

  khoảng 1 10 năm trước
 • metric -> imperial
  1 milligram [mg] = 0.0154 grain
  1 gram [g] = 1,000 mg = 0.0353 oz
  1 kilogram [kg] = 1,000 g = 2.2046 lb
  1 tonne [t] = 1,000 kg = 0.9842 ton


  imperial -> metric
  1 ounce [oz] = 437.5 grain = 28.35 g
  1 pound [lb] = 16 oz = 0.4536 kg
  1 stone = 14 lb = 6.3503 kg

 • emcoyeuanhkhong

  khoảng 1 10 năm trước
 • có nhiều cái Bản Đơn Vi Đo Lường mình hông nhớ ,cám ơn bạn :P

 • nhân sgu

  December 8th 2014, 4:29 am
 • Anh đã trở lại và nấu ăn lợi hại hơn xưa


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group