đoán mộng

 • nganga

  khoảng 2 10 năm trước
 • trong dòi sóng chúng ta gap biêt bao nhieu la giấc mó .nhung giac mo do co cai co sụ thật va cun gco cai la chi la mó thôi ok
  Ngày nghĩ sao dêm mó vậy
  hom nay nga truoc tien xin ra mat mot mẫU chuyen về giâc mó co that 100/00
  õ nuoc mỹ co môt vị tong thống ten la lincoln , hôm do là ngay ngài duọc nghĩ phep .Ngài moi vào khu nhà tráng di dạo cho thu thã ,thi hom dó ngài dang di tren hành lan làu một thì ngài bõng nghe tiéng khóc o duói ngài mói vội vàng di xuóng dễ coi biết chuyên gi dã xãy ra .ngài xuóng tói thì ngài thay canh tuọngla có bốn thuọng nghị viện dang ngồi khóc truoc mat ngại,ngài moi hõi nhũng nguoi kia,nè ,sao cac nguoi lai khoc vảy ? và dã khoc ai vay ?nhũng nguoi kia mói trã lòi là .thua ngài tong thống chung tui khóc ngài tõng thống lincoln.lincoln mói ngạc nhiên hoilai,sao ? tui còn sóng sao các nguoi lai nói là tui chết ,nhũng nguoi kia lại càng khóc to hón nũa .Ngài lincoln chọt bùng mat dạy thi ra la mot giâc mo' .dung vài ngay sau ngãi tong thống lincoln dã giã tu`' thế giang vĩnh viễN ra di .theo cac ban thi sao nè
  do la mot giấc mó duọc báo truóc minh chi có vài mãu chuyen kễ các bạn nghe và mai mót nganga sẽ dang nhung dièu doán mong len nha .chuc cac ban vui vẽ

 • nganga

  khoảng 2 10 năm trước
 • không có chi ,mình cũng cam on bạn dã thuong thu'c'

 • zzzchipboyzzz

  khoảng 2 10 năm trước
 • Shock có thật mới nói nha !

 • niirso

  khoảng 2 10 năm trước
 • nganga ơi sao chưa đang những điều đoán mộng lên đi, chờ nãy giờ rồi nè

 • nganga

  khoảng 2 10 năm trước
 • co moi noi neu hong co thi lam sao mà co ten cua tong thong nuoc mỹ chu'

 • nganga

  khoảng 2 10 năm trước
 • ùh minh sẽ dang cho ban ,tai vì minh dã di bien ca tuon nay minh se dang ban dung lo


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group