kết luận

 • keomienxa04

  khoảng 2 10 năm trước
 • trong mot bua thi nhảy du1.một học sinh họi
  HS: thưa thầy, nếu nhảy ma dù của em không chịu mở thì sảo ?
  Thay: thì em nhanh chóng bật dù phụ ...
  HS: thua thầy, nếu mà dù phu, không mở thì sảo
  Thay: Thi..thi....... em là nguoi chặm dất dầu tiên... Laugh of loud Grin Laugh of loud


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group