Đàn Chim

  • otnos

    khoảng 2 10 năm trước
  • Ðàn Chim

    Vào một mùa đông nọ, sau một cơn bảo tuyết lớn, một người nhà nông lội bộ ra nhà gia súc để thăm các con gia súc của ông. Khi ông mở cửa nhà thì có một đàn chim hoảng sợ bay ra khỏi nhà gia súc và đậu trên những cành cây gần đó. Những con chim đó đã bay vào nhà gia súc của ông để núp khỏi cơn bảo tuyết vừa qua, và tại trong nhà đó đàn chim đã tìm được sự ấm cúng và thóc để ăn no. Nhưng khi nghe tiếng động của cánh cửa mở ra thì đàn chim hoảng sợ bay ra và không dám bay vào nhà gia súc nữa. Người nhà nông đó biết hoàn cảnh của đàn chim đó, và rất tiếc rằng mình đã làm cho chúng sợ hãi và bay ra ngoài trời tuyết lạnh. Ông muốn chúng nó vô trở lại nhà gia súc âm cúng đó nhưng không biết phải làm sao. Ông mở cửa nhà gia súc và đập những cành cây để chúng bay vào lại, nhưng ông càng đập thì chúng càn bay xa hơn. Trong giây phút đó người nhà nông ước gì mình có thể biến thành một con chim để bay theo đàn chim đó và nói với chúng rằng, "Ðừng sợ, hãy bay vào nha gia súc ấm cúng đó đi. Ðừng ở ngoài trời lạnh lẽo này."

    Nhân loại ngày hôm nay không khác gì đàn chim kia đang bay ở ngoài trời tuyết lạnh, đau khổ và nghèo thiếu. Nhân loại không hiểu, không biết rằng Ðấng Tạo Hóa, Ðấng ban sự sống cho mọi người, rất thương yêu nhân loại và không muốn một ai phải sống trong sự đau khổ, sống ngoài sự bảo vệ, chăm sóc, và lo liệu của Ngài. Vì thế Ngài đã phải mang lấy xác thịt, xuống thế gian, được sanh ra làm người để rao báo cho mọi người rằng Thượng Ðế Ðức Chúa Trời rất yêu thương nhân loại. Lời của Thượng Ðế Ðức Chúa Trời tuyên bố với nhân loại rằng: "Lòng Ðức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Ðức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống." Chúng tôi mời gọi quí vị hãy nghe lời yêu thương của Thượng Ðế Ðức Chúa Trời qua chính Con Một của Ngài, và trở lại với Ngài, thờ phượng Ngài, để cuộc sống của quí vị được ở trong sự vòng tay chăm sóc, bảo vệ, và âu yếm của Ngài.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group