đoán mộng những điều biết trước 2

 • nganga

  khoảng 2 10 năm trước
 • Xin mến chào các bạn ,Nganga xin giu'ĩ lòi tham dến các bạn và toàn thễ anh chị em ok
  sau dây la một câu chuyện kễ về một nhà báo nguòi nu'o'c' pháp .MERCI BU la một nhà báo nỗi tiếng voi' nhũng bài báo ngán và tin tế nhut nuóc pháp .NGUÒI du'o'c. nuoc pháp cho di duyễn thuyết o'~ mỹ ,nguòi du'o'c. sáp sếp o'~ một khu nhà trọ toa lạc tai NORTH CAROLINA BEACH .Sau mot ngày dạo mát nhà báo về nhà tam ru'ã và dạt mình vào sofa dễ mà nghi ngo'i ,nguoi mõi mệt quá và dã thiêm thiếp hồi não khong hay , trong giấc mộng nhà bao thấy có một anh chàng mạc một bộ dồ màu sanh ,cồ deo cà vạt màu tráng,bu'o'c' tói và tu'. giói thiệu ve6~ mịnhAnh ta nói vói nhà báo là anh ta là nguòi dẫn du'o'ng` cho nhà báo di tói noi diễN thuyết,thẾ là cã hai cùng bu'o'c' lên cầu thang ngay lúc ấy anh chang kia liền gio tay nhấn nút số 6 và cầu thang máy duoc hai nguòi vun vút nhu bay len trên cao,nhà bao cãm thấy ngộp thõ quá và bu'ng` mat dâY.Sáng hôm sau nguòi lai di dao quanh một vong o'~ bãi biễn ,thi ngai chọt làm quen vói một cô gái ,sau nhung diều tam su'. hàn huyên ,nhà báo mói khễ về giấc mo cũa mình cho cô gai" nghe .cô ta nghe rồi chãng phãn úng gì cã ,th^é là cã hai ok chia tạy TỐI hôm dó nhà bao lai roi' vào giấc mong nhu hôm qua ,nguòi lai thấy anh chàng mạc ao sanh deo cà vạt tráng tói mo'ì nguòi di nũa .Nhà bao cãm thấY có cái gì khong ỗN vói mình ,nhung không sao tu'` chôi duọc lòi mòi t`u sâu thẫm ,thẾ là nhà bao buóc theo tiếng gọi cũa ãnh .LầN này thì nhà bao cãm thây lành lạnh vì cầu thang di qua nhanh,và ngài chọc thấy sô 5 cũa cầu thang và ngài dã tĩnh lai.SÁNG hôm sau ngài moi' gọi diện và hẹn gạp cô gái hôm nọ dễ kễ về giấc mo vùa rồi,lần nầy cô ta có vẽ suy nghĩ nhung cô ta không nói gi cã ,cô ta chĩ xin là duoc di theo nhà bao tói no'i diễn thuyết,và nhà báo cung^ ok.Buỗi sáng thu bãy dẹp tròi cã hai tay trong tay ,nhà báo thì trong bô dỗ den ra giáng dàng ông còn cô gái trong bỘ dồ dầm tói dầu gối màu dõ mát diệu cũa màu hoa anh dào .quá trùng ho'.p ho lai gạp dung anh chang mac bộ dồ màu dõ và deo ca vat trang trong mo' họ nhìnnhau có vẽ nhi hiề ra một diều gi dó,và anh chang nầy mo'ì họ lền thang máy ,vùa bu'o'c' to'í cu'ã thì nguòi con gái mói nói vói nhà báo là cô ta dã dễ quên cái máy thu âm o'~ lại trong se và xin phép ra lấy ,nhà bao cũng dồng ý và du'ng' dọi co ta ,nhung trong lúc dó anh chang mac áo sanh deo cà vạt tráng dã bu'o'c' lên cầu thang máy cùng vói hai nguoi `lạ mạt tù hồi nào không hay,khi mà cô gái tro'~ lại thi bông nghe một tiếng nỗ nhu tieZZ^ng' set ngang tai ,thì ra chiêc cầu thang dua anh chang nọ và hai nguòi lạ mat bi dút dây gas và du'ng` lai tại lầu nam ,khi mà nhũng nguòi bão vệ tói mo'~ ra thi cã ba dã chết ngộp trong su'. lãnh lẽo .
  DÓ cac anh chị em và cạc ban thấy dó dó chĩ là một giấc mo' du'o'c. bao tru'o'c nhung nêu nhà báo khong ham sóng ,và không có cô gái thông minh giup do'~ thi làm sao cà hai thoát chết trong gan tất chu' .O'~ do'ì mà {Phu'o'c' có hạn ,hoạ vô kỳ} nen cac ban tu'` nay hãy tĩnh tao và suy nghĩ về bnhũng gì minh dã làm cũng nhu nhũng gi mà chung quanh anh em dang sãY ra ,dễ mà chia sẽ hạo chang anh em sè duóc cô gái dó giúp dò thi sao .Dung hong anh em . THÔI chuc anh em môt ngày moi' dẹp tròi và vui vẽ ,NGANGA sè gap lai cac ban trong nhung mẫU chuêyn kế tiêp ok .GOOD LUCK TO EVERYONE .

 • nganga

  khoảng 2 10 năm trước
 • cũng thuong thoi oanh à vi nhung chuyện này lâu lám rỗi mình dọc khoang 10nam nay ,nhung mà minh không thễ quên vì nó quá hay

 • niirso

  khoảng 2 10 năm trước
 • hay thiệt nhưng mà cô gái đó cố tình để wên đồ đó hả. hay ghê

 • nganga

  khoảng 2 10 năm trước
 • dung roi co gai do dã nghĩ ra dieu gì dó và co tinh dẽ quen dò,ban hay thiet


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group