Anh hùng Lĩnh Nam, tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ- hồi 2

 • hann_80

  khoảng 2 10 năm trước
 • Hồi 2

  Biết nghe thêm cũng vô ích, Đào hầu lẩn ra phía sau, vọt qua hàng rào, dùng khinh công chạy thẳng về. Vừa vào trang, ông cho gọi các con và đệ tử đến sảnh đường. Đào phu nhân kết hôn với Đào hầu 24 năm, tâm hợp ý đồng, lấy việc dạy học trò, quy tụ dân chúng, mở mang ruộng vườn làm mục đích sống. Bà hiểu tính ông dù chông gai bão táp đến đâu cũng bình tĩnh giải quyết. Nay thấy ông mặt đầy nghiêm trọng tập họp con cái, học trò khẩn cấp, ắt đại biến đã đến, bà không kiên nhẫn được nữa, hỏi:
  - Có tai vạ lớn rồi ư?
  Đào hầu gật đầu:
  - Hơn thế nữa.
  Ông bảo đại đệ tử Trần Dương Đức:
  - Con chuẩn bị hai con ngựa, mang theo kiếm chờ sư phụ ở sân để cùng đi Đinh trang.
  Ông bảo con cả Đào Nghi Sơn:
  - Con điều khiển tráng đinh, đệ tử phòng vệ tuần tiễu trong trang thực nghiêm mật, chỉ cho người vào không cho người ra. Ai không tuân giết tại chỗ, kể cả đệ tử trong nhà.
  Ông bảo con thứ Đào Biện Sơn:
  - Con đánh trống tập họp đệ tử ở đại sảnh đường, xong vào báo cho bố biết.
  Ông tường thuật sơ lược mọi chuyện cho phu nhân nghe rồi kết luận:
  - Ta quyết định bỏ đất này chạy ra Giao Chỉ. Cách đây năm năm, dự đoán tình thế khó yên, ta cho bào đệ Đào Thế Hùng mang gia đình ra Cổ Loa lập nghiệp, nay chúng ta ra đó đã có cơ sở sẵn. Vậy phu nhân cho tỳ nữ chuẩn bị những thứ gì tối cần thiết hãy mang theo. Chúng ta phải đi ngay đêm nay mới kịp.
  Đào Biện Sơn vào thưa:
  - Thưa bố, các đệ tử đã tề tựu đông đủ.
  Đào hầu vào đại sảnh đường, các đệ tử chắp tay hành lễ. Ông ra hiệu miễn lễ rồi nói:
  - Tổ tiên ta xây dựng cơ nghiệp này đã được bảy đời, cộng 184 năm. Ngày nay Đào trang gặp tai biến. Thái thú Nhâm Diên tập trung 15000 quân đánh hai trang Đào, Đinh vào ngày mai. Đệ tử Cửu Chân không hèn, nhưng Đào trang chưa tới 600 người mà phải địch với 7500 người có tổ chức thì chỉ là tự tử vô ích. Bởi vậy ta quyết định lánh nạn. Ta gọi các con lên đây để các con lựa chọn, ở lại hay theo ta tùy các con.
  Tam đệ tử Hoàng Thiều Hoa nói:
  - Chúng con nguyện theo sư phụ tới cùng, nhưng...
  Đào Thế Kiệt vốn sủng ái nữ đệ tử này, ông hỏi:
  - Con muốn nói nhưng gì?
  Hoàng Thiều Hoa tỏ ý chí cương quyết:
  - Mình không phạm pháp, sư phụ lại là Lạc hầu, tự nhiên thái thú Nhâm Diên đem quân đánh phá trang ấp, không lẽ mình chịu nhục vậy sao?
  Các đệ tử cùng nhao nhao lên:
  - Chúng con cương quyết không chịu nhục.
  - Ý các con muốn thế nào?
  Hoàng Thiều Hoa cương quyết:
  - Con nghĩ trước khi rút lui phải đánh Nhâm Diên một trận kinh thiên động địa để chúng ghê mặt anh hùng Lĩnh Nam.
  Nuôi Hoàng Thiều Hoa từ nhỏ, Đào phu nhân không có con gái nên rất cưng chìu nàng. Bây giờ trang ấp sắp gặp nguy nan, thấy nàng tỏ chí khí hùng tráng, bà đẹp lòng nói với chồng:
  - Tôi thấy Thiều Hoa có lý. Ta đánh một trận rồi hãy bỏ đi.
  Đào hầu gật đầu ra lệnh:
  - Các đệ tử dồn tất cả đàn bà, trẻ con, người già không biết võ đến đây ngay. Nội một giờ phải xong.
  Ông ra lệnh cho Hoàng Thiều Hoa:
  - Con theo sư mẫu bảo vệ đoàn xe chở đàn bà trẻ con xuống bến chài.
  Ông ra lệnh cho con trưởng:
  - Con dẫn một trăm tráng đinh phục trên đường dẫn tới bờ biển. Chờ đàn bà trẻ con xuống thuyền ra khơi, con cùng Thiều Hoa bảo vệ đoàn thuyền đến đảo Nghi Sơn.
  Không thấy nhị đệ tử, ông hỏi:
  - Trịnh Quang đâu?
  Đào Kỳ đáp:
  - Nhị sư huynh về đón gia đình rồi.
  Ông ra lệnh cho con thứ:
  - Con dẫn năm mươi sư huynh đệ ngoại đồ cùng hai trăm tráng đinh chia làm hai đội, men theo bờ biển đến phục tại cảng Bắc, khi thấy phủ thái thú lửa cháy thì đánh cướp chiến thuyền. Cảng Bắc có năm chiến thuyền, con cho ba chiếc ra đảo Nghi Sơn đón người. Vì tất cả đến bằng thuyền đánh cá quá nhỏ không thể đi xa, muốn vượt biển phải dùng chiến thuyền. Con giữ hai chiếc chờ ta tới. Nếu giặc tiếp cứu đông quá chống không nổi, con cứ ra khơi trước. Ta sẽ tìm đường khác rút lui.
  Đào Biện Sơn hỏi:
  - Trường hợp phải đi trước thì hẹn nhau tại đâu?
  Đào hầu ghé tai dặn nhỏ mấy câu, rồi vẫy tay coi như hết. Đào Kỳ không thấy bố sai phái, hỏi:
  - Con sẽ làm gì?
  - Con đi với tam sư tỷ, nhưng mọi sự phải nghe lời chị.
  Ông đứng lên nói lớn:
  - Thi hành lệnh ngay.
  Ông ra sân, cùng đại đệ tử Trần Dương Đức lên ngựa phi nhanh. Hai người vốn quen đường, dù đêm tối mịt mờ cũng không sợ lạc, Đào trang cách Đinh trang không xa lắm, chốc lát đã tới nơi. Tráng đinh mở cổng, đánh ba tiếng trống báo có khách. Trang chủ Đinh Đại ra đón, thấy anh rể thì mừng lắm, kêu lên:
  - Tỷ phu, có việc gì khẩn mà đi đêm vậy?
  Đào hầu ngoắc tay ngụ ý bảo im lặng rồi tiến vào sảnh đường. Ông ngồi xuống ghế tường thuật tỉ mỉ cho Đinh Đại nghe. Đinh Đại trầm ngâm hỏi:
  - Anh nghĩ có cách nào đối phó không? Hàng cũng chết, chạy thì chạy đâu bây giờ?
  Đào hầu nói:
  - Hiện thái thú Giao Chỉ Tích Quang và thái thú Cửu Chân Nhâm Diên đang hiềm khích, chúng ta chạy ra Giao Chỉ ẩn thân vậy, chứ người hai trang không thể địch lại 15000 quân Hán. Ta đã biết kế hoạch của chúng thì tương kế tựu kế, sợ gì? Lực lượng trong trang của đệ có bao nhiêu người?
  Đinh Đại nói:
  - Vợ em không biết võ. Em chỉ có một đệ tử Quách Lãng bản lãnh cũng khá. Hai con gái Bạch Nương 20 tuổi, Tĩnh Nương 18 tuổi, văn võ kiêm toàn. Ngoại đồ 97 người, tráng đinh 400, đàn bà biết võ 150.
  Đào Thế Kiệt suy nghĩ một lúc rồi quyết định:
  - Giặc vốn chỉ muốn hại hai chúng ta, đưa người khác lên làm Lạc hầu. Vậy chúng ta mang hết người đi, chúng chiếm được cũng chỉ là hai trang trại hoang vu.
  Đinh Đại vừa là em vợ vừa là sư đệ nên phục tùng Đào hầu đã quen:
  - Tất cả đều do anh quyết định.
  - Được, em tập trung đệ tử lại đi.
  Đinh Đại ra lệnh đánh trống tập họp đệ tử. Ông cùng Đào hầu bước vào đại sảnh. Các đệ tử đứng dậy chắp tay hành lễ:
  - Tham kiến sư bá và sư phụ.
  Đinh hầu ra lệnh miễn lễ rồi nói:
  - Lần đầu tiên sư phụ họp các con khẩn cấp bởi Đinh trang sắp có tai vạ lớn. Ta nghĩ thầy trò sống chết có nhau nên nói cho các con biết, thái thú Nhâm Diên tập trung 15000 quân, ngày mai tiêu diệt hai nhà Đào, Đinh. Chống lại chúng chỉ chết hết vô ích, ta quyết định bỏ chạy. Vậy những ai muốn theo ta, những ai muốn ở lại?
  Tất cả đệ tử đồng hô lớn:
  - Chúng con xin theo sư phụ.
  Đào hầu nói:
  - Chúng ta phải giữ cơ mật mới được. Ai chưa có vợ con ở lại đây, ai có vợ con về đón họ đến ngay, nội một giờ phải xong. Chỉ cần vũ khí, áo quần là đủ, đồ tế nhuyễn không cần mang theo.
  Ông quay lại ra lệnh cho Đinh Bạch Nương và Đinh Tĩnh Nương:
  - Hai cháu chuẩn bị xe ngựa đợi các đệ tử tập trung đàn bà trẻ con thì cho lên xe ra biển. Tất cả xuống thuyền ra đảo Nghi Sơn, ở đó chờ chiến thuyền đưa đi tỵ nạn.
  Ông dặn Quách Lãng:
  - Cháu chỉ huy tráng đinh tuần tiễu quanh trang, gặp người lạ mặt bắt vào giao cho sư phụ cháu.
  Ông dặn Đinh Đại:
  - Bây giờ giặc đang ngủ, nếu được tin báo chúng ta tháo chạy, muốn tập hợp quân lính cũng không kịp. Tuy vậy sư đệ dẫn một số tráng đinh phục trên đường ra biển, đề phòng địch đánh bất ngờ.
  Đào hầu truyền lệnh xong, cùng đại đệ tử lên ngựa ra đi, mới được một quãng đã gặp bốn kỵ mã, hai Hán hai Việt, lưng đeo vũ khí đứng chặn mất lối. Biết là bọn tế tác do thám, ông hô:
  - Giết chúng nó đoạt ngựa, quần áo.
  Trần Dương Đức phi ngựa tới trước. Hai Hán quân quát lớn:
  - Dừng ngựa.
  Miệng nói tay múa đao chém. Trần Dương Đức rút kiếm khoa ngang, hai thanh đao bay tung lên trời. Chúng còn đang ngơ ngác thì đầu đã rơi xuống đất. Hai tên Việt sợ quá há hốc mồm, chưa kịp trở tay đã bị Đào hầu đánh hai chưởng văng xuống đất dãy mấy cái rồi nằm im. Thầy trò lột quần áo hai tên Hán, khám thấy thẻ bài cấp bậc ngũ trưởng tại sở tế tác. Hai người hướng phủ thái thú phi như bay.
  Tại Đào trang, gia đình đám đệ tử đã lên xe, đồ đạc lênh kênh một đoàn hướng bờ biển tiến phát.
  Đào Kỳ tìm không thấy Trịnh Quang, nói với tam sư tỷ:
  - Chị đi trước, em ở đợi nhị sư huynh.
  Hoàng Thiều Hoa để lại mười tráng đinh rồi lên đường. Bố mẹ anh chị đi hết, Đào Kỳ tự nhiên cảm thấy mình là người lớn, dẫn gia đinh canh cửa trang. Đến canh ba vẫn không thấy Trịnh Quang, nó lo âu nghĩ:
  - Dù gì cũng phải chờ nhị sư huynh để cùng đi.
  Hốt nhiên có tiếng vó ngựa lộp cộp. Nó áp tai xuống đất nghe và đếm:
  - Một... hai... ba... mười. Đúng là quân Hán.
  Nó vẫy tay cho tráng đinh phục trong trang rồi nhìn ra. Phía trước mười kỵ binh đang tới, đi đầu là Mã Dũng và Triệu Thanh. Nó cười khỉnh:
  - Chắc hai thằng này vào nhà tù không thấy cha con ta nên dẫn kỵ binh đi tìm. Đã vậy cho chúng mày nếm mùi đau khổ.
  Nó thò tay ra sau rút tên nạp vào cung, nhắm con ngựa Mã Dũng cưỡi. Vèo một tiếng, con ngựa trúng tên đau quá nhảy dựng hai vó trước, ngã lăn. Mã Dũng thúc chân vào bàn đạp, vọt người lên đứng xuống đất chửi đổng:
  - Đứa nào bắn lén? Là anh hùng thì xuất hiện đấu cùng ta trăm hiệp.
  Đào Kỳ cười ha hả bước ra:
  - Hồi được tao tha chết, chúng mày lạy như lạy ông nội, thế mà không biết điều, về dẫn lính ra phục kích. Chúng mày bắt được tao mà sao ngu quá, để tao thoát thân.
  Triệu Thanh vẫy tay, tám kỵ binh vây Đào Kỳ vào giữa. Đào Kỳ không sợ hãi:
  - Giỏi xuống ngựa một chọi một, ỷ đông đâu phải anh hùng.
  Triệu Thanh mặc kệ lời khích bác, cùng đám kỵ binh múa đao tấn công. Đào Kỳ rút kiếm nhắm đỉnh đầu y xả một nhát. Triệu Thanh đưa đao đỡ, đao kiếm sắp chạm nhau, kiếm bỗng đổi chiêu tạt ngang hông. Triệu Thanh kinh hoàng lộn xuống đất để lưỡi kiếm chém trúng đầu ngựa. Con ngựa hí lên thê thảm đâm bổ về phía trước. Vòng vây mở rộng, Đào Kỳ chạy vào rừng cạnh đó. Triệu Thanh, Mã Dũng ôm đao đuổi theo. Đào Kỳ vấp hòn đá té nhào. Triệu Thanh thích quá nhảy lại dí đao vào Đào Kỳ, quát lớn:
  - Chết này.
  Thực ra Đào Kỳ giả bộ vấp té, chờ Triệu Thanh đến gần liền bật người lên cứa một đường kiếm ngang cổ y, thuận tay đâm tới kết thúc luôn tính mệnh Mã Dũng, xong chạy vào trang. Đám kỵ binh đuổi theo, vừa qua cổng thì huỵch huỵch, ngựa vấp dây chăng hất chủ xuống, bị đám tráng đinh ùa ra giết hết.
  Đào Kỳ đang hứng chí thì thấy phía phủ thái thú lửa bốc ngập trời. Biết cha và anh đánh chiếm cảng Bắc, nó vội cùng đám gia nhân lên ngựa chạy ra bờ biển, cuộc di tản bằng thuyền đã gần hoàn tất.
  Đào phu nhân bảo Đào Nghi Sơn:
  - Mọi việc ở đây tạm yên. Kỵ binh Cửu Chân hiện cách 50 dặm phía nam, điều động đến cứu ứng cũng phải tới sáng. Chỉ lo kỵ binh Giao Chỉ đóng gần bên, thấy phủ thái thú bị tấn công tất kéo tới. Vậy con dẫn huynh đệ, tráng đinh phục trên đồi An Tuy, thấy giặc thì bắn tên, đốt lửa nghi binh, cố kéo dài để bố con có thì giờ cướp chiến thuyền.
  Hoàng Thiều Hoa nói:
  - Sư mẫu, bảo vệ gia đình là hệ trọng, con với Kỳ đệ đi chặn giặc cũng đủ rồi. Nghi Sơn ca trí dũng hơn đời, cần ở đây giúp sư mẫu.
  Đào phu nhân thấy đúng, liền bảo Đào Kỳ:
  - Hoa nhi võ công cao nhưng ứng biến không bằng con. Vậy mọi chuyện con lo ứng phó, có điều phải nghe lời sư tỷ.
  Được mẹ coi trọng Đào Kỳ thích lắm, nhảy vọt lên ngựa cùng Hoàng Thiều Hoa hướng về An Tuy. Nó kiếm chỗ cho mọi người mai phục, lại chỉ huy tráng đinh khuân đá chất lên cao, khi cần sẽ vần xuống cản đường. Công việc hoàn tất mau chóng, nó đến ngồi bên sư tỷ. Đệ tử Đào gia nam có nữ có, Đào Kỳ mến nhất vẫn là Hoàng Thiều Hoa. Tính nàng ôn nhu văn nhã, văn võ thành đạt, sư phụ sư mẫu đều thương yêu, nói gì Đào hầu cũng nghe, xin gì cũng cho. Mỗi khi Đào Kỳ nghịch ngợm phá phách bị cha la rầy, nàng lại năn nỉ dùm, riết rồi chị em thân nhau như ruột thịt.
  Đào Kỳ nói sẽ vào tai Hoàng Thiều Hoa:
  - Em mong tới đây là một tên tướng Hán đẹp trai hào hoa phong nhã, chị liếc mắt một cái khỏi cần đánh, nó cũng té lăn. Đỡ phải đổ máu.
  Hoàng Thiều Hoa lấy tay cốc khẽ vào đầu Đào Kỳ một cái:
  - Lúc này em còn đùa được ư?
  Bản lĩnh Đào Kỳ muốn tránh cái cốc thật dễ dàng, nhưng nó cứ để cho sư tỷ cốc:
  - Sao chị cốc em? Binh thư nói không đánh mà thắng, không tổn nhân mạng lương tiền mà thắng mới là đại tướng. Sư tỷ liếc mắt cho tướng Hán hồn phiêu phách tán thì là đại tướng Lĩnh Nam rồi.
  Hoàng Thiều Hoa định nói thì Đào Kỳ bịt miệng nàng lại, suỵt một tiếng. Nàng lắng tai nghe, quả nhiều tiếng ngựa phi lộp cộp mỗi lúc một gần. Đào Kỳ áp tai xuống đất đếm:
  - Một... hai... ba... ôi nhiều lắm, cả trăm ngựa đang tiến đến.
  Đoàn người ngựa xuất hiện, đuốc đốt sáng lòa. Đào Kỳ đợi địch tới gần mới phất tay ra hiệu tráng đinh bắn tên lửa vùn vụt về phía trước. Cỏ rừng bốc cháy ngùn ngụt. Đội quân Hán dừng lại dàn ra, viên tướng chỉ huy gò ngựa quan sát. Một mũi tên xé gió bay tới, y lạng người bắt lấy, tuy bắt được nhưng cánh tay tê buốt. Biết người bắn không phải binh lính tầm thường mà là cao thủ có nội lực, y cầm mũi tên coi kỹ, thấy trên chuôi khắc một bông cúc, nét chạm trổ hoa mỹ. Y lớn tiếng hỏi:
  - Cao nhân nào đó?
  Không có tiếng trả lời. Vèo, một mũi tên khác xé gió bay tới, rồi ba mũi nối đuôi theo. Y tung người khỏi yên ngựa, ba mũi tên bay qua sát dưới chân y, mũi thứ tư trúng giữa trán ngựa. Con ngựa đau quá hí vang, lăn ra đất giãy đành đạch. Sau lưng y có tiếng người rú lên, tiếng người ngã ngựa, tiếng người la hoảng. Y nhìn lại, ba mũi tên không trúng y, bay ra sau trúng ba kỵ mã. Kỳ lạ ở chỗ cả ba đều bị trúng giữa cổ, chết ngay lập tức. Y toát mồ hôi nghĩ:
  - Người này tiễn thủ phi thường, nội lực không kém gì mình. Rõ ràng y không muốn sát hại mình, chứ lúc mình lơ lửng trên không, y bắn mấy mũi nữa là mình chết rồi.
  Y nhổ tên ra coi, ba mũi bắn chết ba kỵ mã đều khắc bông cúc, còn mũi bắn ngựa y khắc hoa đào tô son đỏ chói. Bốn mũi tên khắc bông cúc tỏa hương thơm thoang thoảng làm y cảm thấy say say:
  - Chắc người bắn tên này là một nữ nhân.
  Quả đúng như vậy, bông cúc là biểu hiệu của Hoàng Thiều Hoa, hoa đào là biểu hiệu của dòng họ Đào.
  Viên tướng chỉ huy đội quân Hán quát lớn:
  - Tại hạ Nghiêm Sơn, luôn kính trọng bậc anh hùng. Cao nhân phương nào xin lộ diện tương kiến.
  Vèo, vèo, vèo, một bóng áo vàng nhảy đến trước mặt y. Y định thần nhìn kỹ thì là một giai nhân tuyệt thế. Y chưa kịp phản ứng, thấp thoáng một cái nữ lang đã rút kiếm đâm. Động tác nhảy, đứng, rút kiếm đâm thần tốc vô song. Y trầm người tránh, đưa đao đỡ. Đao kiếm chạm nhau tóe lửa. Cả hai cùng lùi lại. Nữ lang tra gươm vào vỏ, khoanh tay đứng nhìn y:
  - Tiểu nữ họ Hoàng tên Thiều Hoa, kính chào Nghiêm tướng quân.
  Nghiêm Sơn 26 tuổi, rất anh tuấn, là cao thủ Quế Lâm, hiện uy quyền bao trùm Lĩnh Nam như một ông vua con, vẫn tự hào anh hùng vô địch, từ khi sang đây đến giờ chưa người nào địch nổi. Không ngờ đêm nay gặp một thiếu nữ Việt tuyệt sắc bắn mấy mũi tên làm chàng suýt bỏ mạng. Cảm phục vì tài, trọng vì sắc, chàng hướng vào Hoàng Thiều Hoa đáp lễ:
  - Thì ra Hoàng cô nương. Hữu minh sư tất hữu cao đồ. Nghiêm mỗ nghe danh Đào hầu từ lâu, lòng đầy kính phục mà chưa có duyên tương kiến. Không ngờ đêm nay gặp cao đồ của người. Chúng ta vốn không thù không oán, sao cô nương lại đón đường bắn tại hạ mấy mũi tên?
  Hoàng Thiều Hoa đáp:
  - Đào trang truyền bảy đời đã 184 năm, lúc nào cũng an phận làm ăn, thuế sưu nộp đủ, không hiểu có tội gì mà Lĩnh Nam công họp những 15000 quân, viện thêm sư kỵ Giao Chỉ để đánh phá? Tướng quân tự xưng anh hùng hiệp nghĩa xin giải thích cho.
  Nghe vậy, Nghiêm Sơn chau mày quay nhìn Nhâm Diên. Nhâm Diên xuất thân nho gia, làm thái thú Cửu Chân từ đời Tây Hán. Khi Vương Mãng cướp ngôi, y xuôi theo. Đến thời Quang Vũ trùng hưng lại theo về. Y tổ chức Cửu Chân thành giang sơn riêng, ý muốn tự lập như Triệu Đà ngày trước. Bề ngoài y thần phục Nghiêm Sơn, trong lại âm mưu gây cho dân chúng chống đối chàng hầu có thể lật đổ bất cứ lúc nào. Y báo Đào, Đinh trang tụ tập bọn đầu trộm đuôi cướp, xin chàng đem quân tiêu diệt. Trước là nhổ được hai cái đinh, sau y sẽ nói với võ lâm Lĩnh Nam, chàng là người độc ác khát máu. Nhất tiễn xạ song điêu.
  Nghiêm Sơn mới đến chưa nắm vững tình hình, tin lời Nhâm Diên, điều động thiết kỵ Giao Chỉ vào. Chàng tới đây hai ngày, tiếp xúc dân chúng không là bao, nhưng cũng nghe loáng thoáng Đào, Đinh nổi danh Cửu Chân Song Kiệt, vì vậy bắt đầu nghi ngờ. Bây giờ đối trận với Hoàng Thiều Hoa, thấy nàng ôn nhu văn nhã, tuổi 18 mà võ công không kém gì chàng, tiễn thủ kinh người. Nếu nàng định giết, chàng đã chết rồi. Võ đạo như thế e phái Quế Lâm chàng chưa chắc đạt tới, sư phụ nàng làm sao là trộm cướp như Nhâm Diên nói? Chàng đưa mắt nghiêm khắc sắc lạnh nhìn Nhâm Diên, y rùng mình vội từ sau tiến lên chắp tay hành lễ với Hoàng Thiều Hoa:
  - Làm gì có chuyện đó. Không biết đứa nào bịa ra như thế, đáng đem giết. Bản chức luôn kính trọng Đào hầu, sao có thể mang quân đánh người?
  Thấy Nhâm Diên vẫn dùng bản mặt giả đạo đức, Hoàng Thiều Hoa bực mình quát lên:
  - Nhâm Diên, mi còn chối ư? Sư phụ, sư thúc ta từ lâu không phục hành động giả nhân giả nghĩa ngụy quân tử của mi, nên mi muốn diệt trừ. Với bản bộ quân mã, mi thừa sức diệt hai trang, sao còn cầu viện thiết kỵ Giao Chỉ? Sư phụ ta quá rõ lòng dạ mi. Mi mang quân bất nhân đi đánh người nhân, sợ bị thiên hạ nguyền rủa, muốn đổ tiếng ác cho người khác. Mi định ngày mai mời sư phụ, sư thúc ta tới phủ thái thú để giết chết, rồi mang quân đánh úp hai trang.
  Nhâm Diên hết sức kinh ngạc khi cơ mưu bị tiết lộ nhưng vẫn chối:
  - Ai đã báo tin thất thiệt xin cô nương cho bản chức biết để trị tội.
  Biết Nhâm Diên xảo quyệt, nhưng Hoàng Thiều Hoa không phải người cơ trí như Đào Kỳ, chưa biết trả lời sao để lột mặt nạ y. Thình lình ba mũi tên xé gió bay đến, hai hướng ngực và đầu Nghiêm Sơn, một hướng cổ Nhâm Diên, kình lực khá mạnh. Nghiêm Sơn rút đao gạt được cả hai, còn Nhâm Diên là quan văn nên không biết tránh. Nghiêm Sơn nhún mình vọt qua ngựa Nhâm Diên đẩy y lăn xuống đất, tay chàng bắt gọn mũi tên. Nhâm Diên thoát chết, phát run:
  - Đứa nào hỗn láo, giết.
  Y ra hiệu thiết kỵ vây Hoàng Thiều Hoa vào giữa. Nàng không sợ hãi còn cười:
  - Nghiêm tướng quân anh dũng vô địch mà dùng đại quân đối phó một cô gái Việt sao?
  Nghiêm Sơn biết phía sau nàng còn nhiều người mai phục, nhưng bản tính quật cường, chàng vẫy quân lui lại, một mình tiến lên. Nhâm Diên nói nhỏ với chàng:
  - Xin tướng quân giải quyết mau mau.
  Nghiêm Sơn là Lĩnh Nam công, uy quyền như một ông vua con, chàng không ưa bọn thái thú Nhâm Diên, Tích Quang. Bây giờ giữa trận tiền nghe y thôi thúc, chàng cau mày bực mình, nhưng không muốn ỷ địa vị lớn quát mắng y ở chỗ đông người. Chàng thản nhiên nói với Hoàng Thiều Hoa:
  - Xin cô nương tránh đường cho đi. Mấy ngày sau, tiểu tướng sẽ đến Đào trang bái kiến.
  Bỗng có tiếng quát:
  - Khoan.
  Đào Kỳ từ bụi cây vọt ra, nhảy mấy cái tới trước mặt Nghiêm Sơn:
  - Nghiêm tướng quân, tam sư tỷ tôi vốn kính phục những anh hùng nghĩa hiệp, tiếc chưa gặp ai vượt được bảo kiếm của người.
  Câu nói này, Đào Kỳ vừa có ý khích Nghiêm Sơn, vừa ngụ ý Hoàng Thiều Hoa là tuyệt thế giai nhân, võ công cao, chỉ phục đấng anh hùng cái thế, nếu muốn lọt mắt xanh thì phải thắng được nàng.
  Nghiêm Sơn hỏi:
  - Phải chú em là Đào Kỳ không? Ta mới tới đây đã nghe danh chú.
  Đào Kỳ chắp tay đáp lễ Nghiêm Sơn rồi quay sang Nhâm Diên, cao giọng:
  - Cha ta biết trước âm mưu của ngươi nên tiên hạ thủ vi cường. Người đã cùng các đệ tử đêm nay viếng phủ thái thú rồi, khỏi đợi ngươi mời.
  Nhâm Diên nhìn về phủ, thấy ba mũi tên lửa màu tím bắn lên, đó là tín hiệu cầu cứu. Một lát lại thấy hai mũi bắn lên từ cảng thủy quân. Lòng y lửa đốt, nhưng Nghiêm Sơn cứ như ngây dại trước sắc đẹp Hoàng Thiều Hoa. Nếu chàng không là thượng cấp, y đã nổi quạu rồi. Nghĩ đến mẹ già, vợ, con, y sốt ruột:
  - Phủ thái thú và cảng thủy quân nguy cấp, xin đại tướng quân ra tay gấp cho.
  Đào Kỳ biết rõ ý Nhâm Diên, xen vào chia rẽ:
  -Tam sư tỷ tôi chưa bao giờ gặp người anh tuấn võ công cái thế như Nghiêm tướng quân, tôi tưởng hai vị nên nhân đêm thu đẹp như thế này trao đổi câu thơ, luận kiếm. Tướng quân đường đường tước phong Lĩnh Nam công, sao để một tên thái thú dưới quyền, văn dốt vũ nhát thôi thúc?
  Nghe câu nói trúng tâm sự, Nghiêm Sơn khoan thai hướng về Hoàng Thiều Hoa nghiêng mình hành lễ:
  - Xin cô nương chỉ bảo.
  Hoàng Thiều Hoa rút kiếm hành lễ rồi vọt người lên cao, ánh kiếm bạc tà tà đâm vào cổ Nghiêm Sơn. Nghiêm Sơn đưa tay bắt kiếm. Hoàng Thiều Hoa kinh hãi nghĩ:
  - Thế kiếm như vậy mà y dám giơ tay bắt, quả gan cùng mình.
  Chiêu kiếm đâm thẳng bỗng thu trở về, vòng lên đâm vào vai trái. Nghiêm Sơn nhảy lui hai bước. Hoàng Thiều Hoa đã đáp xuống đất.
  Hoàng Thiều Hoa vọt lên đánh hai chiêu, thân pháp đẹp không tưởng tượng được, Nghiêm Sơn ngây người ra nhìn. Nhâm Diên thấy phủ thái thú lửa bốc cháy ngụt trời, nóng lòng vẫy tay xua quân xông vào.
  Đào Kỳ vọt về phía Nhâm Diên, còn lơ lửng trên không đã thuận tay rút kiếm đánh liền ba chiêu hiểm ác. Thấy Nhâm Diên lâm nguy, Nghiêm Sơn vội lạng người qua đỡ. Choảng một tiếng, Đào Kỳ bay mất kiếm, rách hổ khẩu máu chảy đầm đìa. Nó ôm tay nhăn mặt:
  - Oái, Nghiêm đại ca ỷ lớn bắt nạt nhỏ, đâu phải anh hùng.
  Bản lĩnh Đào Kỳ đã tới mức khá, sở dĩ thất bại vì nguyên tắc võ thuật Lĩnh Nam dùng mau thắng chậm dùng động chế tĩnh, đây Đào Kỳ tuổi nhỏ công lực chưa đủ, dùng sức mạnh đánh ra gặp phải Nghiêm Sơn công lực thâm hậu, nên mới bị bay mất kiếm.
  Nghiêm Sơn cứu được Nhâm Diên nhưng lòng không vui. Đào Kỳ vừa mồm năm miệng mười như cố ý nói ngoài chàng ra không ai xứng đáng làm anh rể nó, thế mà chàng đánh rơi kiếm nó, làm nó bị thương.
  Nghiêm Sơn hơi hối hận:
  - Tiểu đệ, có sao không?
  Đào Kỳ làm bộ hờn mát:
  - Mới rách tay chảy máu, cả cánh tay tê liệt thôi, chứ chưa chết.
  Thấy phủ thái thú, cảng thủy quân lửa cháy rực trời, biết Đào hầu đã thành công, Đào Kỳ quay lại gọi Hoàng Thiều Hoa:
  - Sư tỷ, nể Nghiêm tướng quân, chúng ta đi thôi, lúc khác sẽ có dịp luyện kiếm với người.
  Lực lượng Đào Kỳ chỉ non 100 người mà quân đối phương hơn 1000, rõ ràng nó đang thất thế, nhưng nó làm như nể Nghiêm Sơn mới mở đường cho đi. Nghiêm Sơn dường như cũng không muốn gây thù hận với chị em Đào Kỳ, chàng hướng vào Hoàng Thiều Hoa từ biệt:
  - Hoàng cô nương, hẹn ngày tái ngộ.
  Đào Kỳ gọi lớn:
  - Khoan.
  Nó phát một chiêu rút cành hoa cúc bằng vàng trên mái tóc sư tỷ:
  - Nghiêm đại ca, em tặng anh món này.
  Nó phóng cành hoa cúc đến trước mặt Nghiêm Sơn. Chàng bắt lấy mà mặt nóng bừng lên, nhưng không quên liếc Hoàng Thiều Hoa một lần rồi mới đi.
  Đội quân Hán đi rồi, Hoàng Thiều Hoa giơ tay tát Đào Kỳ một cái. Đào Kỳ cười ha hả tránh khỏi:
  - Trời ơi đất ơi, sư tỷ đánh ông mai à?
  Hoàng Thiều Hoa dậm chân nói:
  - Sư đệ, ta mách sư phụ đánh cho ngươi trăm roi về tội này.
  Đào Kỳ nghiêm nét mặt lại:
  - Sư tỷ, chị không hiểu ý em ư?
  - Hiểu gì?
  - Thôi được rồi, đợi gặp bố mẹ, em sẽ nói. Chúng ta mau đến cảng Bắc để lên đường.
  Đoàn người men theo bờ bể lên phía bắc, tới cảng thì thấy xác quân Hán nằm la liệt, vũ khí rải rác trên mặt đất, doanh trại cháy thành than đỏ rực. Hoàng Thiều Hoa nhặt một thanh đao gẫy lên coi:
  - Tiểu sư đệ, đao này của Đinh gia.
  - Như vậy bố mẹ cứu được cậu rồi, mọi người chắc đã lên đường ra Bắc, chỉ đoàn chúng ta mắc kẹt. Quan quân truy nã rất gắt, việc trước mắt chúng ta cần là tìm thuyền lên đường.
  Có tiếng rên từ trong bụi rậm vọng ra, Hoàng Thiều Hoa chạy lại xem. Nàng la lớn lên:
  - Nhị sư ca.
  Đào Kỳ cùng mọi người bu tới, thấy Trịnh Quang mình đầy thương tích nằm đó. Hoàng Thiều Hoa xé vạt áo băng bó sư huynh. Trịnh Quang chỉ thoi thóp thở không nói được gì, chân tay cũng không cử động được. Một nữ ngoại đồ tên Nguyễn Tường Loan lắc đầu, chau mày tỏ ý nghi ngờ, kéo Đào Kỳ ra một chỗ:
  - Võ công nhị sư huynh rất cao, phải bị thương nặng lắm mới mê man. Đằng này sư huynh không có vết thương trí mạng, toàn thương tích ngoài da mà đến nỗi như vậy, đó là điều lạ lùng. Nhị sư huynh về đón gia đình, vậy gia đình đâu?
  Đào Kỳ bảo:
  - Đợi gặp bố mẹ em rồi tính. Hoặc vài ngày nhị sư huynh tỉnh dậy sẽ nói cho chúng ta biết. Bây giờ lo kiếm thuyền đã.
  Một gia nhân nói:
  - Tìm thuyền cho 100 người không khó, khó là gạo nước lương thực từ đây ra Bắc. Giờ đang mùa mưa Ngâu, sóng biển rất lớn, nhất là cửa Thần Phù dễ gì vượt qua nổi?
  Đối với địa lý Đào Kỳ mù tịt, nó hỏi:
  - Cửa Thần Phù là gì?
  - Quê huynh ở cửa Thần Phù nên biết rõ. Ở đó mấy con sông đổ qua, quanh năm gió thổi, nước xoáy tròn. Một con thuyền đinh to lớn, xoáy cuốn một cái lôi chìm xuống đáy. Bởi vậy có câu ca: Lênh đênh qua cửa Thần Phù. Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm. Chỉ người nào phúc đức mới sống được mà thôi.
  Đoàn người đi đến sáng tới một cửa sông nhỏ. Thuyền đánh cá đêm đã trở về đầy bến. Hoàng Thiều Hoa bàn:
  - Chúng ta lên bến kia mua thuyền, gạo, nước.
  Đào Kỳ ngửa tay:
  - Sư tỷ cho tiền.
  Luật lệ Đào trang không cho đệ tử, con cái dưới 16 tuổi giữ tiền, nên trong người Đào Kỳ một đồng cũng không có. Bấy giờ Cửu Chân sử dụng tiền Hán, đúc bằng đồng, gọi tên theo niên hiệu. Những loại tiền thông dụng là Kiến Nguyên thông bảo, Chính Hòa thông bảo, Hồng Gia thông bảo, Nguyên Thỉ thông bảo. Cứ một trăm đồng ăn một lượng bạc, mười lượng bạc ăn một lượng vàng.
  Hoàng Thiều Hoa có một nén vàng mười lượng và mấy trăm đồng tiền. Nàng móc ra đưa cho Đào Kỳ:
  - Em đi mua thuyền đi.
  Dầu sao Đào Kỳ chỉ là đứa nhỏ không thông thế tục, nó rụt tay lại:
  - Sư tỷ đi mua, em đi theo. Chứ em có biết mua đâu.
  Đám đệ tử đi cùng Hoàng Thiều Hoa hầu hết là nữ, nhiều người thông thạo chợ búa. Một người bảo:
  - Tiểu sư đệ, chị đi với em.
  Người đó là Nguyễn Tường Loan. Nàng võ không giỏi, nhưng tuổi đã trên 20, xuất thân con nhà buôn nên thạo thế tục. Đào Kỳ bảo Hoàng Thiều Hoa:
  - Sư tỷ, chị dẫn mọi người vào khu rừng hoang kia ẩn náu đợi chúng em.
  Nguyễn Tường Loan dắt Đào Kỳ vào xóm chài. Dân xóm nhìn hai người quần áo sạch sẽ, lưng đeo bảo kiếm, biết người hào kiệt. Thấy ông lão khoảng 70 đang ngồi nhìn trời, mắt như mơ màng chuyện gì, Đào Kỳ tiến tới chắp tay hành lễ:
  - Cháu kính chào bác.
  Ông lão hỏi:
  - Hai cháu từ xa đến?
  Đào Kỳ đáp thực:
  - Chúng cháu từ phương nam tới đây.
  Ông lão gật đầu bước vào trong nhà:
  - Hai cháu chắc đói, vào nhà kiếm tí xôi ăn.
  Đào Kỳ không do dự theo sau. Ông lão chỉ xuống bếp:
  - Cháu nhìn xem có gì lạ không?
  Đào Kỳ liếc mắt thấy trong bếp khoảng mười phụ nữ đang nấu những nồi cơm lớn. Một số người lo chặt cá khô thành miếng nhỏ. Nguyễn Tường Loan hỏi:
  - Thưa cụ, nhà sắp có việc làm đồng hoặc làm rẫy lớn nên chuẩn bị nấu cơm, nướng cá khô?
  Ông cụ lắc đầu, thình lình vụt gậy vào đầu Nguyễn Tường Loan. Nàng lùi né, cây gậy lượn theo đánh vào ống chân trái. Nàng lộn vòng tránh khỏi, chân vừa chạm đất, cây gậy lại dí vào cổ. Bị dồn sát tường, nàng đành đứng im la:
  - Tiểu sư đệ, phát chiêu đi.
  Đào Kỳ vẫn ngồi im trên phản bốc xôi ăn, miệng cười toe toét. Nguyễn Tường Loan giận quá la lớn:
  - Tiểu sư đệ, cứu ta với.
  - Cụ cho em ăn xôi và giảo nghiệm võ công sư tỷ, nguy hiểm chi mà cứu?
  Ông cụ thu gậy lại:
  - Cô là ngoại đồ Đào gia phải không? Còn cậu bé chắc là con út Đào tiên sinh.
  Nguyễn Tường Loan chắp tay vái:
  - Cháu có mắt như mù, không biết cụ là bậc tiền bối.
  Ông lão vuốt râu cười:
  - Cô không tránh được ba chiêu trượng pháp, ta biết là ngoại đồ. Còn cậu bé nhận ra ngay võ công bản môn, biết ta đùa cợt, thì đúng là con cháu Đào gia. Ta là Phạm Bách, đệ tử Đào trang đời trước. So vai vế, ta là sư huynh của Đào Thế Kiệt.
  Nguyễn Tường Loan, Đào Kỳ thụp xuống đất lạy:
  - Chúng cháu ra mắt Phạm sư bá. Kính chúc sư bá vạn thọ.
  Ông cụ thở dài:
  - Đêm qua thấy lửa cháy ở phương nam, có tiếng trống trận, tiếng ngựa hí, ta biết thái thú đã ra tay. Mà thái thú ra tay, dù Đào gia, Đinh gia vũ dũng đến đâu, nhân số ít ỏi làm sao địch lại quân Cửu Chân, thêm kỵ binh Giao Chỉ tăng viện. Bởi vậy ta liệu thế nào người hai trang cũng chạy qua đây, nên nấu cơm nướng cá khô sẵn để tiếp tế. Cuộc chiến ra sao, các cháu nói ta nghe.
  Nguyễn Tường Loan tường thuật hết tự sự. Phạm Bách thở dài:
  - Từ lâu ta đã biết Nhâm Diên muốn tiêu diệt hết hào kiệt Cửu Chân. Cái thế ta với Hán không thể cùng đứng. Ta không đánh họ, họ cũng diệt ta. Chi bằng đánh để chết cho thỏa chí. Hán đế lo nhất Cửu Chân, Giao Chỉ, các vùng khác y không quan tâm. Nay Đào, Đinh trang bị đánh, đất Lĩnh Nam như rắn mất đầu, còn ai dám nghĩ đến phản Hán phục Việt nữa. Giờ ta đề nghị, các cháu chia toán năm người, toán bảy người, ngày mai làm dân tải muối đi bán đến vùng Lệ Hải ẩn thân. Bởi hiện giờ họ Cao, dòng dõi Cao Nỗ, đang hùng cứ vùng núi Côi, chúng ta có thể tới đó nương nhờ. Các cháu nghĩ sao?
  - Phạm sư bá đã dạy, chúng cháu xin tuân lệnh.
  Nguyễn Tường Loan dẫn người nhà họ Phạm mang cơm vào rừng cho mọi người ăn, nói rõ chủ ý của Phạm Bách. Tất cả đều đồng ý.
  Đêm đó mọi người ngủ tại hoang sơn. Đào Kỳ tuy võ công cao, kiến thức rộng, bản chất vẫn là đứa trẻ 13, được bố mẹ cưng chìu, quen sống nhung lụa, giờ nằm ngủ trong rừng, nhà tan cửa nát, gia đình ly tán, nó ôm mặt thút thít khóc. Hoàng Thiều Hoa cũng tủi thân không ít, nhưng hiện non trăm người trông cậy vào nàng, vì Trịnh Quang địa vị cao nhất lại bị thương mê man, nàng đành cố chịu. Thấy Đào Kỳ khóc, nàng đến bên cạnh ôm nó vào lòng, lấy vạt áo lau nước mắt cho nó, dỗ một lúc nó mới chịu ngủ.
  Sáng hôm sau mọi người thức giấc không thấy Nguyễn Tường Loan, đổ xô đi tìm thì thấy nàng nằm dưới chân đèo, mình đầy thương tích giống như trượt chân ngã. Hoàng Thiều Hoa nắm tay xem mạch, Nguyễn Tường Loan đã chết. Đoàn người vào sinh ra tử chỉ có mấy người bị thương, nay thoát khỏi hiểm nguy tưởng được yên thân, Nguyễn Tường Loan lại mất. Các nữ đệ tử bưng mặt khóc thảm thiết.
  Hoàng Thiều Hoa ôm xác Nguyễn Tường Loan đặt trong một hang đá, dùng đá lấp lại. Nàng lấy kiếm khắc mấy chữ ở cửa hang: "Đào gia Nguyễn Tường Loan tuẫn quốc tại đây".


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group