Hoàng Hạc Lâu - Thôi Hạo

 • kiemhiep

  khoảng 2 10 năm trước
 • "Hoàng Hạc Lâu " - Thôi Hạo

  Tích nhân dĩ thừa Hoàng Hạc khứ,
  Thử địa không dư Hoàng Hạc Lâu,
  Hoàng Hạc nhất khứ bất phục phản ,
  Bạch vân thiên tải không du du !
  Tình xuyên lịch lịch Hán Dương thụ,
  Phương thảo thê thê Anh Vũ châu ,
  Nhật mộ hương quan hà xứ thị ,
  Yên ba giang thượng sử nhân sầu !!!!

  Dịch Nghĩa:
  "Lầu Hoàng Hạc"

  Hạc vàng Tiên cưỡi đi đâu ,
  Bãi không còn lại một ngôi Lầu vàng ,
  Lầu vàng Hạc chẳng quay sang ,
  Ngàn năm mây trắng mênh mang nỗi buồn ,
  Tạnh mưa dòng nước xanh tuôn ,
  Xa cây in bóng cỏ gần nghát hương ,
  Hoàng hôn đâu bóng Quê Hương ,
  Trên Sông khói sóng buồn thương nỗi lòng !


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group