Đong đưa - MS

 • millionstorm

  khoảng 2 10 năm trước
 • Đong đưa nhịp hát, con tàu
  Đưa em đi mãi phương nào vắng tôi
  Đong đưa nổi nhớ thành đôi
  Đong đưa ánh mắt em cười cùng ai
  Đong đưa là chặng đường dài
  Đong đưa tháng, đong đưa ngày cách xa
  Em đi bỏ lại mình ta
  Lẻ đôi nhịp bước, khóc òa cô đơn
  Đong đưa câu hát dỗi hờn
  Lang thang tôi với nổi buồn tìm em


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group