Chiêm Bao - Thế Chính

 • DiTieuBao88

  khoảng 1 10 năm trước
 • Chiêm Bao

  Sau một giấc chiêm bao
  Lại thấy mình chẳng mất
  Em vẫn là em thật
  Anh vẫn anh ngày xưa
  Ðôi môi em có lửa
  Ðốt cháy tôi thưở nào
  Ðến bây giờ vẫn thế
  Chỉ khác là chiêm bao
  Tình ở trong chiêm bao
  Là mối tình trẻ mãi
  Cho đến lúc bạc đầu
  Vẫn xanh ngày gặp lại!

  Thế Chính


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group