Nằm Nghe Người Thở - Huy Cận

 • DiTieuBao88

  khoảng 1 10 năm trước
 • Nằm nghe người thở bên ta
  Nghe ta cùng thở vui hoà đêm nay
  Nghe xe nghìn kiếp đưa quay
  Nóng muôn hạt gió lừng bay ngực đờị
  Trong hơi ta, trong hơi người
  Lại nghe nằm nghỉ đất trời ban sơ
  Hơi ta thành tựu thuở xưa,
  Hơi người dằng dặc bao giờ cho tan!
  Nghìn năm một cuộc giao hoan
  Trước chưa xương thịt, sau tàn thịt xương,
  Hoạ còn hơi thở hoa hương
  Cho hồn gặp gỡ âm dương lối về ...  ---------------------------------------------------------------------- ----------


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group