Tham Thì Thâm

 • ZzZSupaCaChonZzZ

  khoảng 2 10 năm trước
 • Thồi xưa có một cập vợ chồng 50 tuỗi,họ tỗ chất lễ Thanh niên 50 .
  Có nàng tiên nữ suất hiện và cho 2 người đó 3 ước nguyện . Người
  chồng ước trước , tôi ước có nhiều vàng, tiên nữ cầm cây đũa wơ lên
  hiện ra nhiều vàng . Đến người vợ ước có được hột xoàn
  tiên nữ wơ đũa lên hiên ra hột xoàn lớn như trái Bowling vậy
  còn đều ước cuối cùng người chồng hõi nhõ bà xã à
  có thễ anh ước được kg ,người vợ trã lời dạ được . Ông ta
  ước có được người vợ trẽ hơn ông 30 tuỗi , nàng tiên wơ đũa lên
  biến ông ta già 80 tuỗi

  added


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group