Gấu và hai người bạn., Thiếu Nhi -

  • hann_80

    khoảng 2 10 năm trước
  • Có hai anh chàng nọ là bạn thân với nhau, một anh chàng béo, còn anh kia thì gầy.

    Một hôm nọ, hai anh chàng đang đi trong rừng. Bỗng nhiên từ xa có một con gấu to lớn xuất hiện, gầm gừ và tính tấn công hai anh chàng này. Thấy con gấu, hai anh chàng hốt hoảng kêu lên: "Cứu tôi với!". Anh gầy liền chạy đến một cây cao gần đấy để leo lên lánh nạn. Do quá béo, anh chàng béo kia không leo lên cây được. Thấy con gấu sắp lao đến chỗ mình, anh chàng béo cầu cứu bạn: "Làm ơn kéo tôi lên với!", nhưng anh chàng gầy lắc đầu nói: "Không được đâu, anh nặng lắm, tôi không kéo nổi đâu!" Nói xong, anh chàng gầy leo tuốt lên cao để mặc bạn mình. Thấy con gấu tiến sát gần mình, anh chàng béo liền nằm xuống đất nín thở giả vờ chết. Gấu tiến đến anh chàng béo nhưng thấy anh này nằm bất động. Con gấu hít hít vài cái rồi bỏ đi.

    Khi con gấu bỏ đi, anh chàng béo bèn nhổm dậy nghĩ: "Thì ra gấu không ăn thịt người chết, mình liều giả chết, may sao lại thoát nạn."

    Thấy gấu đã bỏ đi xa, anh chàng gầy leo xuống cây, chạy lại gần bạn mình,ra vẻ mừng rỡ hỏi: "Anh có sao không? May quá, anh không bị gấu ăn thịt. Tôi thấy gấu nói với anh điều gì thế?" Anh chàng béo mĩm cười đáp: "Con gấu nói rằng: "Sao tôi lại kết bạn với người ham sống sợ chết, bỏ rơi bạn mình trong lúc hoạn nạn?" Nói xong, anh chàng béo bỏ đi, để cho anh chàng gầy đứng đó im lặng vì xấu hổ.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group