....

 • Bé Tee

  khoảng 2 10 năm trước
 • ngày bùn!! hôm nai tui nhớ mí bạn quá!! :D

 • Bé Tee

  khoảng 2 10 năm trước
 • khue tran cười cái dzì áh cưng!! bé T nhớ bạn bé T mùh!! :P thí ghét!! hehheeh... bé T nhớ bạn bé T thui!! nhưng mùh ko mún gặp tụi nó đâu!! tại dzạo nài bé T mập lém!! :P

 • khuetran

  khoảng 2 10 năm trước
 • ii da , sao dúng kt dị nè ,hít hè đi học lại thí ngại ghia lun (tại hè này ăn dzớI ngủ hun àh ) mậP lên 5 l.b Evil


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group