Nguyễn An: nhà kiến trúc - unknown

 • yannie

  khoảng 2 10 năm trước
 • Nguyễn An là người của tỉnh Hà Đông, từ lúc nhỏ đã nổi tiếng thông minh, học giỏi, và co tài về sây dựng. Ở tuổi thiếu niên, ông thường theo các hiệp thợ trong làng di xây cất những đình chùa, dinh thự, lăng tẩm quanh vùng và tỏ rõ là một người thợ có tài.
  Nhưng tai hoạ đã ập cuống đầu ông cũng chính bởi biệt tài này. Chuyện xưa kể rằng:
  năm 1407, nhà Minh sang xâm lược nước ta. Tướng giặc lúc ấy là Trương Phụ đã bắt một số thợ thủ công có tay nghề cao đưa về
  China. vì là một thợ xây giỏi nổi tiếng khắp vùng nen Nguyễn An không tránh khỏi sự truy tìm của quan Minh. năm ấy ông vừa tròn 26. xóm làng bùi ngùi tiễn ông đi.
  Trương phụ đang ông lên cho vua Minh Thành Tổ. vua thấy ông giỏi tính toán lại có tài về xây dựng nên rất tin tưởng, giao nhiệm vụ coi sóc, đôn đốc một số công trình. tuy được vua minh trọng dụng nhung ông không hề tỏ ra tự phụ mà sống cương trực, liêm khiết nên mọi người rất kính nể. sau ông được vua minh phong chức Thái Giám đương triều.
  năm đó nhà minh quyết dịnh xây dựng lại kinh thành Yen Kinh và giao cho bộ Công đảm trách. công bộ thị lang là Thái tin xin vua cấp cho mười tám vạn thợ lành nghề cùng một lượng tổn phí vật liệu khổng lồ và hẹn trong 5 năm sẽ hoàn tất.
  vua Minh đem chuyện xây dựng lại yên kinh hỏi thái giám nguyễn an, ông giải bày
  " tâu bệ hạ! việc xây thành nếu như suẻ dụng quá nhiêù thợ đến thế thì chỉ tốn công coi sóc, đôn đốc họ mà thôi! xây thành không cốt ở nhiều người mà cần người biết tính toán, tổ chức và quản lý công việc."
  vua minh nghe nguyễn an tâu cho là phải nên họi tiếp:
  " theo khanh thì nên sử dụng bao nhieu thờ và phải làm trong bao lâu?"
  -" nếu bệ hạ tin tưởng giao việc lớn. thần chỉ xin thợ và dân binh là một vạn người làm trong 3 năm sẽ hoàn thành"
  nghe vậy vua minh rất ngạc nhiên:
  " thái tin xin ta cấp cho 18 vạn thợ đấy! Ngươi chỉ cần có 1 vạn thì làm thế nào được?"
  Nguyễn an quả quyết:
  " thần chỉ xin đúng 1 vạn người thôi ạ!"
  vua minh ưng thuận và hứa sẽ thưởng công thật hậu cho ông nếu xong đúng hạn...
  ngay hôm ấy, nguyễn an bắt tay tính toán chi tiết những tổn phí về vật liệu, nhân công, khi xay dựng lại khinh thành. ông tự tay vạch kiễu vẽ hình dâng lên vua minh.. vua hài lòng giao cho ông giữ chức tổng công trình sư xây dựng cung điện Yên Kinh.
  sách " kinh thành kỳ thắng" của dương sĩ kỳ bên china ghi lại sự việc ấy như sau:" nguyễn an tự tay vạch kiểu, thành hình là lập được thế, mắt nhắm là nghĩ ra cách làm, tất cả đều đúng với qui tắc. Bộ Công bà các thợ thuyền đành chịu khoanh tay, bái phục nghe ông chỉ bảo, sai khiến, thật là người tại xuất chúng."
  cung điện yên kinh được xây dựng lại to lớn đồ sộ, gồm: 2 cung, 3 điện, 5 phủ, 6 bộ, và những công thự của các ty ở nội thành; của Chính Dương với một cung chính lâu, 3 gian nguyệt thanh lầu cùng nhiều cửa điện khác ở ngoại thành. không những thế, nguyễn an còn xây dựng một hệ thống thoát nước quanh cung điện, những cây cầu đá qua hào sâu dẫn vào thành.
  công trình đồ sộ ấy sau đúng 3 năm thì hoàn thành. đám quan lại nhà minh không ngớt khen ngợi nguyễn an. họ thật sự kinh ngạc trước khả năng tính toán, chỉ đạo xây dựng của ông. người ngạc nhiên nhất có lẽ là vua minh. ông không thể tin được trong khoảng thời gian ngắn chỉ với một vạn thợ, kinh thành được hoàn tất. vua minh cho rằng nguyễn an là một "kỳ nhân" và ban thưởng cho ông rất hậu.
  nguyễn an không chỉ có công lớn trong việc xây dựng lại thành yên kinh mà còn có những đóng góp quan trọng khi xây dựng những công trình trị thuỷ trên sông hoàng hà. trận lụt lớn năm 1444-1445, đê hoàng hà vỡ, vua minh đã phái ông đến những nơi xung yếu chỉ huy việc đắp đê, hàn khẩu cứu lũ.
  nguyễn an mất trên đất china năm 1453, thọ 72 tuổi. một đời phải chịu cảnh xa quê nhưng ông đã để lại trong lòng người dân việt tấm gương lao động miệt mài, đức kiên trì học tập. người chinese tôn vinh ông như một vị thần cứu thế đã giúp họ chiến thắng thiên tai.

 • anap3

  khoảng 1 10 năm trước
 • NGUYỄN AN - Kiến Trúc Sư xây thành Bắc Kinh


  Nguyễn An còn có tên là A Lưu, người Giao Chỉ. Năm Vĩnh Lạc thứ 5 (1407) Trương Phụ bình Hồ Quý Ly ở Giao Chỉ, mang theo về những em trai mỹ tú, chọn để hoạn (làm thái giám). Nguyễn An, Phạm Hoằng và Vương Cần là những người trong số đó. Nguyễn An có tài nghệ, giỏi mưu mẹo tính toán, càng giỏi về xây dựng, thổ mộc. Theo lệnh của Thành Tổ (Minh Thành Tổ, vua nhà Minh 1403 - 1424) tạo dựng thành trì, triều miếu, cung điện Bắc Kinh cùng phủ thự, trăm ty, ngàn cửa, muôn nhà, thânh hành thiết kế, tự tay vạch vẽ. Các thợ bộ công chỉ việc làm theo những gì đã được định sẵn mà thôi. Năm Chính Thống thứ hai (1437) An được lệnh xây dựng lầu thành chín cửa kinh sư. Tháng 4 năm Chính Thống thứ 4 (1439) hoàn thành. Khi lệnh ban ra, thị lang bộ Công (một chức quan coi về xây cất) nói bóng gió rằng: "Khối lượng công việc lớn, không huy động được 18 vạn (người) không xong, chi phí về các thứ vật liệu phải đủ dùng". Vua liền sai An chủ trì công việc. An lấy hơn vạn binh sĩ đang tập trung luyện tập ở kinh sư, cho họ ngưng luyện tập để bắt tay vào việc, cấp lương hậu, có làm có nghỉ. Mọi chi phí vật liệu đều xuất của công, các ty không can dự, trăm họ không bị quấy nhiễu mà công việc hoàn thành.

  Tháng 3 năm Chính Thống thứ 5 (1440) An lại được lệnh xây ba điện, huy động 7 vạn thợ khởi công xây dựng. Tháng 10 năm Chính Thống thứ 6 (1441) ba điện Phụng Thiên, Hoa Cái, Cẩn Thân và hai cung Càn Thanh, Khôn Ninh hoàn thành, (nhà vua) thưởng cho An 50 lạng vàng, 100 lạng bạc, 8 tấn lúa, 1 vạn quan tiền.

  Tường thành Bắc Kinh ban đầu bên ngoài xây gạch, bên trong đắp đất, hể mưa là sụt. Tháng 10 năm Chính Thống thứ 10 (1445) lại sai An đốc công xây dựng. An còn trị thủy ở các sông Tắc Dương, thôn Dịch, thân hành đào đắp, công trình rất lớn. Năm Chính Thống thứ 14 (1449), An được lệnh đi tuần tra đường thủy kênh đào từ Thông Châu đến Nam Kinh. Sông Trương Thu ở Sơn Đông vỡ đê, tu sửa mãi không xong. Đời Cảnh Thái (1450 - 1456) An lại được lệnh đến đó để trị thủy rồi mất ở dọc đường. An là người hết lòng vì công việc, tận tụy, cần mẫn, thanh bạch, liêm khiết, bình sinh những thứ được ban thưởng cùng của riêng đều nộp vào kho công.


  Các tài liệu tham khảo:

  - Lê Quý Đôn Toàn Tập.
  - Anh Thông Chính Thống Thực Lục (của Trung Quốc)
  - Nguyễn An, một nhà kiến trúc thiên tài Việt-Nam (của Trung Quốc)
  - Khảo Cứu Về Nguyễn An, người Giao Chỉ, thái giám đời Minh, tạo dựng thành Bắc Kinh. (của Trung Quốc)
  - Việc tạo dựng Bắc Kinh của thái giám Nguyễn An.(của Trung Quốc)


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group