Liệu bạn đã là người lịch sự ở mọi nơi và mọi lúc??

 • MaiLaNguoiDenSau

  khoảng 2 10 năm trước
 • Hầu như ai cũng muốn được mọi người khen ngợi là lịch sự và nhiều người phải rèn luyện mình để đạt được điều này. Hãy dựa vào bản trắc nghiệm sau đây để biết bạn có phải là người lịch sự hay không?

  1- Bạn có vui vẻ chào người mà bạn mới gặp lần đầu không?

  a- Có (2 điểm)

  b- Không (1 điểm)

  2- Say bét nhè ở nơi làm việc hoặc ở nơi công cộng, có đông người qua lại, là:

  a- Có (1 điểm)

  b- Không thể (2 điểm)

  3- Là con gái mà ăn mặc hở hang, khêu gợi ở nơi công cộng thì thật là đáng xấu hổ, đáng phê phán.

  a- Đúng (1 điểm)

  b- Không đúng (2 điểm)

  4- Là chính khách mà ăn nói văng mạng trên vô tuyến, như vậy là:

  a- Dũng cảm (1 điểm)

  b- Không nên (2 điểm)

  5- Đến nhà người khác chơi mà không hề có chút quà nhỏ là:

  a- Không lịch sự (2 điểm)

  b- Chuyện bình thường (1 điểm)

  Tính điểm:

  - 5-6 điểm: Bạn có quan niệm độc đáo về tính lịch sự.

  - 7-8 điểm: Bạn có thái độ đúng đối với xã hội không hoàn hảo của chúng ta.

  - 9-10 điểm: Bạn là con người lịch sự mẫu mực, đáng để mọi người noi theo.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group