Những Sắc Cầu Vòng Rực Rỡ - Châu Liên (Hết)

  • a nice bell

    khoảng 2 10 năm trước
  • cái truyện này hơi giống truyện:"Tôi là một áng mây" của Quỳnh Dao quá,chỉ khác một chút là kết thúc truyện này có hậu hơn truyện của Quỳnh Dao,dù sao mình thích cái kết này hơn,kết thúc hay :)


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group