Truyện Lịch Sử - Từ Dũ

 • hann_80

  khoảng 2 10 năm trước
 • Một bậc hiền phụ ở nước ta vào cuối thế kỷ thứ XIX.

  Tên Phạm Thị Hàng (hoặc Phạm Thị Hào). Trưởng nữ của công thần triều Nguyễn là Phạm Đăng Hưng và bà Phạm Văn Thị (không rõ tên). Vợ của Hiến Tổ Chương Hoàng Đế (vua Thiệu Trị).

  Sinh ngày 19 tháng 5 năm 1810. Quán Gò Công, huyện Tân Hoà, tỉnh Gia Định (Nam phần).

  Lúc nhỏ đã tinh thông kinh sử, có tiếng là hiền đức và chí hiếu.

  Từ năm 14 tuổi, bà được Thuận Thiên Cao Thái Hoàng Thái Hậu, vợ kế vua Gia Long, tuyển triệu vào chầu cháu trai là Hoàng thái tử Miên Tông ở tại Tiềm Để.

  Năm 1841, khi Miên Tông lên ngôi, tức vua Thiệu Trị, bà được phong làm Cung tân. Hai năm sau, năm 1843, được sắc phong làm Thành phi. Qua đầu năm Thiệu Trị thứ 6 (1846), được phong làm Quí phi, rồi Nhất giai phi.

  Ở nội cung, bà hết sức chăm lo nuôi dạy các Hoàng tử và các Công chúa, thường được ban khen.

  Năm Thiệu Trị thứ bảy, 1847, nhà Vua bệnh nặng; chưa kịp sách lập cho bà làm Hoàng hậu thì vua mất.

  Vua Tự Đức nối ngôi, nhiều lần ngỏ ý định tấn tôn cho mẹ, nhưng bà Từ Dũ nhất mực từ chối. Mãi đến ngày 15 tháng 4 năm Tự Đức thứ 2 (1849), nhân khánh thành cung Gia Thọ, bà mới thuận nhận tôn hiệu Hoàng Thái Hậu.

  Tính nhân từ, vào dịp ngũ tuần, khi vua Tự Đức cùng đình thần dâng sớ khẩn thỉnh tấn tôn huy hiệu mỹ tự, bà dụ rằng: “…Ta đã được thiên hạ phụng sự, thì nên lo những việc thiên hạ đương lo. Năm nay chưa đều đặng mùa, nhân dân chưa đều được vui sướng, chính lúc Hoàng đế phải lo chăm, lòng ta nào nỡ thản nhiên. Vả lại tánh ta vốn kiệm ước chẳng chuộng phù hoa, không ngờ ngày nay hưởng được tôn vinh, ta thường e sợ, tu chỉnh chẳng rồi, huống chi còn gia thêm cho hư danh, để ta còn nặng cái lỗi thất đức hay sao? Vậy thì sớ thỉnh ấy nên bãi đi. Chỉ nguyện chư công và quần thần lo giúp chính trị giáo dục thế nào cho ta được thấy thạnh trị thái bình, thì không chi vui bằng…”

  Lo lắng đến cuộc sống của nhân dân, bà thường hỏi vua Tự Đức về việc quan lại đắc thất và bảo ban những điều hết sức thiết thực về chính trị. Năm 1874, khi hay tin Pháp xâm chiếm toàn cõi Nam Kỳ và buộc Triều đình Huế ký hoà ước nhượng địa, bà bỏ cả ăn uống, mặt ủ mày chau theo vận nước ngữa nghiêng.

  Tháng 6 năm 1883, vua Tự Đức mất, để di chiếu tôn bà làm Từ Dũ Thái Hoàng Thái Hậu.

  Kinh thành thất thủ năm 1885, bà cùng với hai bà Hoàng Thái Hậu, và Hoàng Thái Phi, vợ vua Tự Đức, theo vua Hàm Nghi xuất bôn. Ra đến Quảng Trị, theo lời tâu của vua Hàm Nghi, bà và Lưỡng cung lại trở về Huế.

  Vua Đồng Khánh lên ngôi, phong bà mỹ hiệu là Từ Dũ Bác Huệ Thái Hoàng Thái Hậu.

  Ngày mồng 5 tháng 4 năm 1901, bà bệnh chung, thọ 93 tuổi; tôn thụy là Nghi Thiên Tán Thành Từ Dũ Bác Huệ Trai Túc Tuệ Đạt Thọ Đức Nhân Công Chương Hoàng Hậu.

 • doimoidoigian

  khoảng 2 10 năm trước
 • Bà sống thọ quá ha, đến 93 tuổi, đúng là có tu căn.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group