Vua Hùng Vương Lập Quốc - unknown

 • hann_80

  khoảng 2 10 năm trước
 • Vua Hùng Vương Lập Quốc


  Vua Hùng Vương Lập Quốc: Lạc Long Quân lấy tên nước là Văn Lang và phong con trưởng làm vua, hiệu là Hùng Vương. Con trai của vua gọi là Quan Lang, con gái gọi là Mị Nương. Trong thế kỷ qua, người Việt đào được nhiều trống đồng thời cổ xưa có khắc hình chim lạc, chim Hồng, nên người Việt còn được gọi là dòng giống Lạc Hồng.

  King Hung Vuong Established the country: Lac Long Quan named the country Van Lang and put hies eldest son on the throne as King Hung Vuong. The sons of the king were given the tittle Quan Lang, and the daughters were called My Nuong.
  During the last century, the Vietnamese have dug up many ancient copper drums
  with "Lac" birds and "Hong" birds engraved on them. This is why Vietnamese also call themselves the Lac Hong.

 • PTBN1234

  khoảng 2 10 năm trước
 • thanks, thật là bổ ích khi đọc được lich sử VN

 • ur_babygurl

  khoảng 2 10 năm trước
 • yeah..bổ ích thiệt..hehe..thnx nha

 • QuangOC

  khoảng 1 10 năm trước
 • nguoi Viet đào đuoc trong đo6`ng hay là "làm ra trống đồng"? vì thời Hùng Vương cũng vẫn còn là thời đồ đồng

 • doimoidoigian

  khoảng 1 10 năm trước
 • Nhưng theo mình biết hình như Hùng Vương không phải là vua đầu tiên của Việt Nam.

 • MotNguoiBan

  khoảng 1 10 năm trước
 • Chính xác thì LLQ chỉ là truyền thuyết thôi còn theo lịch sử hình như là hồi đó nước mình có 10 bộ lạc, bộ lạc Văn Lang được cử làm thủ lãnh. Sau đó vì chống ngoại xâm hay gì đó mà sát nhập lại và tôn thủ lãnh bộ lạc Văn Lang làm vua, lấy hiệu là vua Hùng


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group