Đoán mộng 4 [nàm mơ thấy Quạ]

 • nganga

  khoảng 2 10 năm trước
 • như các bạn đã biết ,trong đời sóng hang` ngày có những điều chung ta không thể bêít được ,sau đây là nhưng điều nga biềt và muốn chia sẽ cùng các bạn ok
  Chiêm bao thấy quạ la` co' thiệt thoi` về tiền bạc

  Thấy quạ bay vào mình là có chuyện buồn bực

  Nghe tiếng quạ kêu là khô sở vì gia đình túng thiếu

  Thấy cả dàn quạ bay qua là sắp có chuyện tống táng và chết chóc

  Thấy bắn quạ rơi xuống đất là thoat' được tai ách

  Thấy quạ biết nói là điềm gỡ

  Thấy ăn thịt quạ là phải gánh chuyện đau khổ của người khác .


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group