đoán mộng 5[Nàm mộng thấy bồ câu]

 • nganga

  khoảng 2 10 năm trước
 • chiêm bao thấy bồ cau trang đáp vào mình la điềm có người giúp đở BAO BỌC nhứt là trong công việc làm ăn

  Thấy đàn bồ câu bay lượng mà không đáp xuống là việt làm ăn còn bị ngăn cắch

  THẤy đàn bồ câu trang đan lượm lúa hay hạt ,dưới sân nhà là sắp sửa có tailộc vào như nước

  Thấy bồ câu vằn vệnhay nhiều màu là nên đề phòng có kẻ lừa để hãm hài mình

  ĐÀN bồ câu nàybay đáp vào nhà nếu trong nhà có người bệnh ,đó là điều đáng buồn ,tang khó có thể đến .


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group