Anh Viết Tên Em - Tân Văn

 • madi_tran

  khoảng 2 10 năm trước
 • Anh Viết Tên Em

  Anh viết tên em trên cát
  Sóng vào cuốn mất tên em
  Anh viết tên em trên đá
  Đá mòn tên bị lãng quên

  Anh viết tên em trên mây
  Gió cuốn mây trời tan biến
  Anh viết tên em trên trăng
  Chị Hằng ghen quá xóa tên

  Anh viết tên em trên sao
  Sao cũng mờ sau đêm tối
  Anh viết tên em trên tuyết
  Tuyết tan dấu vết cũng tàn

  Anh viết tên em trên thép
  Thép đâu chịu nổi thời gian!
  Anh viết tên em trên gỗ
  Gỗ kia cũng mục có ngày

  Anh viết tên em trên giấy
  Thờigian làm mực mờphai
  Anh viết tên em trên áo
  Giặt nhiều áo rách, tên nhòa

  Anh viết tên em khắp nơi
  Nhưng không nơi nào giữ mãi
  Anh viết tên em trong tim
  Suốt đời nằm mãi trong anh


  Tân Văn


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group