Trung Thu - Tân Văn

 • madi_tran

  khoảng 2 10 năm trước
 • TrungThu

  Trung Thu nhớ thuở còn thơ
  Nhìn vầng trăng tỏ đêm mơ chị Hằng
  Ứớc gì lên được cung trăng
  Trở thành chú Cuội chung chăn với nàng
  Nhưng tìm mãi chẳng được thang
  Nên anh tìm ở trần gian duới này
  Bây giờ mới gặp em đây
  Hằng Nga chắc cũng thế nầy mà thôi
  Yêu từ ánh mắt, bờ môi
  Yêu từ suối tóc, yêu đôi má hồng
  Yêu từ bộ ngực căng phồng
  Yêu từ tiếng nói, yêu trong đến ngoài
  Yêu phương Ðông ðến phương Ðoài
  Yêu từ Bắc Mỹ yêu qua Sài gòn
  Tình yêu băng Thái Bình Dương
  Ngàn năm sau vẫn chỉ thương một người


  Tân Văn


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group