Sai Gon Oi

  • linhdanhthue

    khoảng 2 10 năm trước
  • Tôi mói vùa đi việt nam về lại cali mà vẫn còn nhó saigòn muốn chết luôn vậy đó, ỏ sài gòn vui quá chùng qua lại bên mỹ tròi ỏi nó buồn làm sao đó. Vô chổ làm nhìn mặt bọn cowoker là thấy ghét rồi ! tròi oi! tôi nhó quán caphề viet tops , chọt nhó , điểm hẹn saigòn, Bar No1 ,nhó ăn khuya trong chọ lón , đi ăn sáng, đi lang thang trong mủa đủa điện thoại cho con bé hay hòn dổi . Tròi ỏi tầm tả mà tôi vói thằng em ngồi câu cá rồi đọi mấy thằng bạn tói câu chung ỏ công viên Lê Thị Riêng. Mẹ bà nó 6 thằng câu nguyên ngày mà đuọc có một con cá Chim Trắng 1 kg à túc ói máu, quê quá cả đám rủ thêm mấy thằng bạn về chung chuyến bay đi ra bia pacific làm món cá Chim chiên xù nhậu một trận thật là vui. Nhó mấy nguòi bạn thật hiền của con bé ỏ Tây Ninh, đi chỏi chung vui quá. Nhó hai đúa chỏ nhau trên chiếc Nouvo đỏ muón ỏ khu Tây ba lô. Hai đúa việt kiều không biết đuòng nhủng củng chịu chỏi đi lang thang trong thành phố gặp công an thì run quá tròi. Còn khi cái Parkson shopping center khai truỏng hai đúa lang thang đi shop nũa, nhó quán ốc , nhó quán cốc trái cây bên đuòng,nhó mấy trái xầu riêng mon quá, còn măng cụt nủa . Nhó quá nhó rất nhiều. Nhủng tất cả đã cách tôi tói một Thái Bình Duỏng lận. Hẹn lòng đi nhé năm sau tôi vói con bé lại về nủa!!!!


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group