Thân tặng các ông

 • dzui_dze

  khoảng 2 10 năm trước
 • bẩm sinh ta đã hiền lành
  từ khi lấy vợ, trở thành hiền khô
  còn nàng thuở ấy ngây ngô
  sau khi xuất gía thành cô "xếp sòng"

  suốt ngaỳ oán trách với chồng
  lúc xưa thì vậy giờ không còn gì
  cái hôm mà nàng vu quy
  ta biết ta sẽ bị đì lai rai

  khổ thân cho kiếp con trai
  mỗi lần lấy vợ bằng hai lần mù
  lưng thì mỗi ngaỳ mỗi gù
  caỳ ba bố job để bù nàng tiêu

  ngaỳ xưa thì giống Triển Chiêu
  nay thì từa tựa lão tiều phu gia
  ngaỳ xưa mỗi tuần tặng quà
  bởi vì xì tốc (stock) đang đà đi lên

  ngaỳ nay xì tốc lênh đênh
  thua ba bốn vố buồn tênh mặt mày
  lương bổng không đủ traỉ baỳ
  còn đâu quà cáp như ngaỳ xa xưa

  ngày trước nàng dzạ nàng thưa
  noí năng dziụ ngọt cho vừa lòng anh
  ta tưởng hoa ở trên cành
  bao giờ cũng đẹp tươi xanh bốn mùa

  lời noí không mất tiền mua
  nên ta ngọt laị cho vưà lòng nhau
  bây dzờ chẳng hiểu vì đâu
  nàng mang chứng bệnh cứng đâù .. lặng câm

  còn mặt thì cứ hầm hầm
  nàng trợn một cái ta bầm mấy hôm
  việc nhà chẳng chiụ trông nôm
  shopping một bận ba hôm mới về

  nhà thì đang ở nhà thuê
  phòng ốc chật hẹp bốn bề ngổn ngang
  muốn tìm đôi vớ mà mang
  phải mất cả tiếng bước ngang đồ nàng

  ngày ngày đọc báo thời trang
  hễ ra mốt mới nàng mang về liền
  nàng rất có khiếu xài tiền
  nàng mà đã thích mua liền chẳng tha

  tuần sau mốt mới khác ra
  mốt mới tuần trước lau nhà chẳng thương
  ngày xưa đóng nàng ở trường
  nàng hoí về gấp keỏ chừng mẹ trông

  ngày nay về ở với chồng
  mặc kệ chồng ngóng chồng trông chồng chờ
  còn nàng thì cứ hững hờ
  nàng noí sáu rưỡi mười dzờ chưa xong

  suốt ngaỳ đi chơi lòng vòng
  đêm về laị bịnh baỏ chồng đấm lưng
  quanh năm nàng mệt chừng chừng
  phải mua đồ bổ về chưng cho nàng

  đi bác sĩ mua thuốc thang
  cũng không chữa hết bệnh nàng .. hay la
  khi ta làm hết việc nhà
  tự nhiên nàng khoẻ tức là ngủ ngon

  lúc nghĩ tới chuyện có con
  nàng hứ một cái chẳng còn thiết tha
  ra đường gặp vợ người ta
  vê nhà thấy vợ .. ta cha cho rồi

  nhưng lỡi ăn kiếp ở đời
  cắn răng chiụ đựng chời thời đổi thay
  biết đâu sẽ có một ngaỳ
  ta có cơ hội giải bày vợ hay
  may ra vợ có nương tay
  ta mới sống trọn kiếp naỳ dzài lâu

  làm chồng phải nhớ lấy câu:
  "nhất vợ nhì trời đừng ẩu phanh thây"


  ST

 • MaX

  khoảng 2 10 năm trước
 • oy ... buồn cho cái anh lấy được mụi ..... Laugh of loud


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group