Nhân loại nghĩ gì về THƯỢNG ĐẾ?

 • hichichic1980

  khoảng 2 10 năm trước
 • Triết gia Pascal: "Nếu bạn muốn tin vào Thượng Đế, bạn phải qùy xuống"

  Victor Hugo: “Nươc Anh có hai cuốn sách, Kinh Thánh và Shakespears.

  Nươc Anh sinh ra Shakespeare, còn Kinh Thánh làm nên nươc Anh.”

  Các Tổng Thống Hoa Kỳ:

  - George Washington: "Không thể có một chính phủ đúng, khi chính phủ đó phủ nhận Thượng đế và Kinh thánh."

  - Abraham Lincoln: "Kinh Thánh là qùa tặng qúy nhât mà Thượng đế đã ban cho nhân loại."

  - Dwight Eisenhower: "Văn minh của chúng ta được xây dựng trên nền tảng Kinh Thánh."

  - Andrew Jackson: "Kinh Thánh phải là nền tảng cho thể chế của chúng ta."

  Triết gia Platon: "Có thể xây một thành trì trên chín từng mây, dễ hơn cai trị một dân không có tôn giáo."

  *****

  Thượng Đế còn đưọc gọi là Đấng Tạo Hóa, Ông Trời, Trời, Thiên, Thiên Chúa, Đấng Tối Thượng, Đấng Tối Cao, Đưc Chúa Trời, mặc dù người Việt Nam chúng ta có nhiều cach gọi khac nhau, những cũng chỉ nói đến một Đấng duy nhât đã dựng nên mọi loài mọi vật trên trời, dưới đât, hữu hình và vô hình.

  Đưc Khổng Tử: "Duy Thiên vi đại" (Chỉ có Trời là lớn)

  "Nhân tri nhân bất khả dĩ bất tri Thiên."

  (Người ta còn biêt nhau, không thể mà không biết Trời được.)

  "Nhân hữu đạo, bảo thực, noãn y, dật cư nhi vô giáo, tắc cận ư cầm thú."

  (Làm người phải có đạo, nếu chỉ tìm ăn no mặc ấm, mà sống vô đạo, thì có hơn gì con vật.)

  Thầy Chu Tử: "Thượng đế gỉa, Thiên chi Chúa tể gỉa."

  (Vua trên hêt là Chúa trên trời.)

  Ông Đỗ Trọng Thư: "Thiên gỉa vạn vật chi tổ."

  (Trời là gôc của vạn vật.)

  Triêt gia Pascal: "Nếu bạn muốn tin vào Thượng Đế, bạn phải qùy xuống"

  Bác học Pasteur: "Càng nghiên cứu về khoa học, tôi càng tin vào Thượng Đế."

  Bác học Becquerel: "Nhờ nghiên cứu khoa học, đã dẫn tôi đến Thượng Đế và tôi có đưc tin."

  Bác học Newton: "Tôi đã thấy Thượng Đế qua viễn vọng kính."

  Pasteur: "Mĩa mai cho lòng dạ con người, nếu chết là hêt hoặc chết là trở về với hư vô."

  Văn hào Platon: "Những ai có một chut trí khôn, đều phải kêu cầu Thượng Đế trươc khi băt đầu công việc của họ, dù việc lớn hay việc nhỏ."

  Bác học Duclaux: "Nếu sự sống đầu tiên xuât hiện trên mặt đât do sự tình cờ, nơi mà (vũ trụ này) mọi sự đều có luật, thì sự xuât hiện kia, nó kỳ dị như hòn đá, tự nó bò lên sườn núi."

  Charles Dickens: “Kinh Thánh Tân Ươc chính là cuốn sách tôt nhât đã từng và sẽ được biêt đến trên thế giới.”

  Isaac Newton: “Kinh Thánh có nhiều biểu hiện chăc chắn về tính có thực hơn bât cứ một câu chuyện nào chống lại sách đó.”

  Victor Hugo: “Nươc Anh có hai cuốn sách, Kinh Thánh và Shakespears.

  Nươc Anh sinh ra Shakespeare, còn Kinh Thánh làm nên nươc Anh.”

  Bác học Albert Einstein: “Khoa học không có tôn giáo là mù lòa, tôn giáo thiếu khoa học là qùe quặt.” ; “Thượng Đế không chơi trò may rủi.”

  Giáo sư James Simpson, người phát minh ra phương pháp gây mê trong phẩu thuật, khi được hỏi về những phát minh của ông, đã trả lời: “Phát minh quan trọng nhất của đời tôi là tìm được Chúa Cứu Thế Giêsu.”

  Triêt gia Kant: "Không ai chứng minh một cách xác đáng là không có Thiên Chúa."

  Bac học Edison, đã ghi vào sổ vàng khi ông đến viếng thap Eiffel: "Edison hêt sưc khâm phục và ca ngợi tât cả những nhà kỷ sư, trong đó gồm cả Thiên Chúa."

  Pascal: "Người không tin nói, nếu tôi có đưc tin, tôi sẽ bỏ tà dâm. Nhưng tôi bảo anh, nếu anh bỏ tà dâm, anh sẽ có đưc tin."

  Văn hào Bossuet: "Những chân lý đời đời không thay đổi (của luân lý) buộc ta phải tin rằng có một Đấng Tạo Hóa."

  Triêt gia Brunetter: "Đã từ lâu, tôi cố gắng tìm kiếm một nền luân lý vô tôn giáo. Trươc hêt, tôi thấy rằng điều này khó thực hiện, sau tôi thấy rằng qúa liều lĩnh, cuối cùng tôi thấy rằng không thể được. Tôi một người thuộc nhóm Tự Do Tư Tưởng. Tôi băt đầu nghiên cứu Thiên Chúa giáo. Tôi đã học hỏi rât lâu, suy nghĩ rât cẩn thận, cuối cùng tôi phải nói rằng, chân lý ở phía chân trời đó."

  Giáo sĩ Moreux giám đôc đài thiên văn Bourges: "Tôi liên lạc với cac vị giám đôc thuộc hêt mọi đài thiên văn trên thế giới, tât cả đều tin có Thiên Chúa."

  Charles Nicolle, người đoạt giải Nobel Y học, năm 1928: “May mắn thay trong tôn giáo có những bí nhiệm. Nếu không tôi sẽ hoài nghi nó, vì cho rằng tôn giáo là do trí loài người tạo ra. Bí nhiệm làm tôi vững tâm. Đó là dấu ấn của Thiên Chúa.”

  Alexis Carrel, tiến sĩ y khoa, giáo sư đại học Lyon, đoạt giải Nobel 1912. Ông là một nhà vô thần, nhưng sau khi chứng kiến phép lạ nhãn tiền tại Lộ Đưc (Lourdes, France). Marie Ferrand, từ một cô gái săp chêt, trở nên lành mạnh tưc khăc, ông nói: “Thật là một chuyện không thể có nhưng có thực. Qủa là bât ngờ, một phep lạ mới xẩy ra.” Không dám tin ở mình. Alexis Carrel mời hai bác sĩ bạn đến chứng kiến và cả hai đều xac nhận cô đã hoàn toàn bình phục. Alexis Carrel đã trở nên tín hữu Đạo Chúa, trước khi về nhà Cha trên trời.

  Văn hào Victor Hugo: "Thượng Đế là Đấng vô hình xac thực, chối Ngài là mù quáng điên rồ."

  Thánh Augustin: "Không ai phủ nhận Thượng Đế, nếu họ không có lợi gì khi phải phủ nhận Ngài."

  Thánh Lêô Cả: "Cảnh vật thiên nhiên dạy mỗi người biêt tôn thờ Thiên Chúa."

  Thánh vịnh 19:1: "Tầng trời xưng tụng vinh quang Chúa, không trung giãi tỏ sự nghiệp Ngài."

  Triêt gia Platon: "Có thể xây một thành trì trên chín từng mây, dễ hơn cai trị một dân không có tôn giáo."

  Chateaubriand: "Tiêu hủy việc thờ tự của Phuc âm, thì mọi làng phải xây nhiều nhà ngục và phải có nhiều lý hình."

  Bác học T. Termier: "Cứ chung mà nói, mọi khoa học đều dọn trí khôn ta nhận biêt Thiên Chúa hiện hữu. Hơn mọi người khac, nhà bac học dù chuyên về khoa nào cũng thế, bao giờ cũng dễ dàng nhận thấy mọi vật đều biến chuyển, bị tạo, hỗn hạp, khuyêt điểm, có cùng đich và rât phưc tạp. Do đó, hơn những người dôt nat khac, nhà khoa học dễ có ý hướng về một Đấng bât di dịch, tự hữu, cần thiêt, hoàn toàn và là Đấng duy nhât an bài mọi sự. Chính vì thế mà người ta bảo: khoa học dẫn đến Thiên Chúa. Và cũng chính vì thế mà người ta có thể nói, vũ trụ vật lý là bí tích của Thiên Chúa."

  Giám mục Hulst sau 20 năm nghiên cứu cac vấn đề triêt học. Ngài có viêt năm 1885 rằng: Ngài đã đọc và suy nghĩ rât nhiều về cac sach báo cac nhà vô thần tài giỏi nhât, có tiếng nhât, những nhà thực nghiệm, những nhà phiếm thần đủ cỡ đã viêt. Tât cả những cái đó, không làm khuynh đảo lòng tin của Ngài, mà còn làm cho Ngài tin đến mưc độ hiển nhiên, sự có một đấng Thượng Đế tuyệt đối, có ngôi vị và tạo dựng vạn vật.

  Bismarck, một võ quan và cũng là chính khach nổi tiếng của Đưc: "Người có trí khôn mà không nhìn biêt, hay chẳng muốn nhìn biết có Thiên Chúa, thì anh không hiểu sao họ không chêt quach đi, vì chán nản và bị khinh bỉ." (thư viêt cho vợ)

  A. Eynieu đã công bố bản thống kê : trong số 432 nhà bac học thuộc thế kỷ 19; 34 vị không biêt lập trường tôn giáo, còn 398 phân chia như sau: 15 vị dửng dưng, 16 vị vô thần, 367 vị tin; như vậy là 92% cac nhà bac học tin Thượng Đế.

  Bac sĩ Dennert, người Đưc cũng tuyên bố kêt qủa tìm tòi của ông để biêt quan niệm tôn giáo của 300 nhà bac học, tìm hiểu trong những số lỗi lạc nhât thuộc 4 thế kỷ qua. "38 vị tôi không rõ cac ông quan niệm thế nào, còn 262 vị, thì 20 vị dửng dưng, 242 ông tin. Tưc cũng 92% tin có Thượng Đế."

  Svetlana Staline, con gái nhà độc tài đỏ Staline, sinh ra trong vô thần, huấn luyện trong vô thần, bà đã trở nên tín hữu Thiên Chúa giáo.

  Các bác học vô thần đã trở lại Thiên Chúa giáo: Taraschi Nagai, Alexis Carrel, Bregson...

  Ông Lục Trung Tường, nhà ngoại giao Trung hoa, từ nhỏ đã là môn sinh của sân Trình cửa Khổng, và chỉ biêt có đạo ông bà tổ tiên, sau đã gặp Thiên Chúa giáo như gặp được kho báu, ông đã trở về với Chúa. Ông nói: "Ơn cứu độ là chổ tập trung tât cả cac nẻo đường, là chổ độc nhât mà đưc hiếu của loài người, được tiêp vào đưc hiếu thảo siêu nhiên mà Đưc Giêsu Kitô đã dạy, và đã cho chúng ta hưởng thụ, để kêt hợp tât cả nhân loại với Thiên Chúa là Cha chúng ta ở trên trời."

  Ông Ngô Gia Lễ, Tri phủ Kim sơn, Ninh bình, Băc Việt. Vì tiêp xuc với tín hữu Thiên Chúa giáo, ông muốn tìm hiểu đạo lý, đã đọc sach Phuc âm, đã nhận ra tính cach siêu việt của Đưc Giêsu Kitô, Con Trời giáng thế. Ông nói: "Tôi đã đọc Phuc âm một cach thành kính. Tôi nhận thấy Đưc Giêsu Kitô không phải chỉ là nhân vật khac thường, Ngài chính là Con Thượng Đế đã đến để cứu đời. Tôi là một trong những kẻ được Ngài tỏ mình ra trong Phuc âm."

  Ông Trịnh Sùng Ngô, Giáo sư triêt Đại học Honolulu, nguyên Đại sứ Trung Hoa Dân Quôc tại Vatican. Sau khi trở lại ông giup nhiều bạn hữu biêt đạo, ông đã đem hêt tâm trí vào việc dịch Thánh Kinh ra tiếng Trung hoa. Ông nói: "Thiên Chúa giáo là đạo bởi Trời. Người ta lầm cho đó là đạo của Âu Châu. Đạo đó không phải của Âu châu hay Á châu, không cũ, không mới. Sau nhiều năm lạc lõng, nay tôi được về với Đưc Giêsu, để ở luôn với Ngài thật là vui sướng vô biên. Từ nay sự sống và bản thể tôi được đặt vào lãnh vực đời đời. Gia nhập Hội Thánh Chúa, tôi đã không thiệt gì, nhưng đã được hoàn toàn mãn nguyện."

  Họa sĩ Nhật Foujita, dòng dỏi tướng quân Samourai, đã giup triều đình Mikado, từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ 12. Thân sinh ông là sĩ quan câp tướng trong Bộ Tham Mưu Hoàng gia. Sau khi tôt nghiệp trường mỹ thuật Đông Kinh, Foujita được gửi qua Âu châu, để tiêp xuc với mỹ thuật Tây phương vào năm 1912. Đến Paris, Foujita được tiêp xuc với cac nhà danh họa như Picasso, Van Gough, Renoir, Gauguin..v.v..được quan sat những tac phẩm ở cac bảo tàng viện và cac Thánh đường. Oc thẩm mỹ tế nhị làm cho ông chóng nổi tiếng. Năm 1919, 1920, 1923 ông đã trưng bày nhiều tac phẩm gía trị. Năm 1924-30 ông chỉ huy trang trí Khu Nhật Bản ở Câu Lạc Bộ Đồng Minh, được huy chương của hai nươc Phap và Bỉ. Năm 1931 ông qua Mỹ, năm 1933 qua Roma, về Nhật năm 1949, ông và cả gia đình lãnh Phep Thánh Tẩy tại nhà thờ Reims. Ông đã mãn nguyện trở nên con Chúa. Ông nói: "Sự nghiên cứu mỹ thuật Tây phương đã đưa tôi đến những sáng tac của Thiên Chúa giáo, làm cho tôi bươc vào một thế giới siêu phàm, ở đấy tôi nhìn thấy Thượng Đế. Những kiến truc vĩ đại, những kiệt tac về điêu khăc, hội họa của Thiên Chúa giáo làm cho tôi rung động tâm hồn, khiến tôi say mê tìm hiểu đến thỏa mãn. Tôi hoàn toàn tin tưởng ở Thượng Đế và nhât quyêt trở về với Ngài."

  Ông Mashaba, một học gỉa Ấn độ, sinh tại Bihar. Ông được du học bên Anh nhiều năm, tuy có tài về hành chánh, ông không nhận một công tac nào trong khối Liên hiệp Anh; sẵn có khuynh hướng về thần bí học, ông đã sống độc thân để nghiên cứu về cac tôn giáo. Ông nói: "Sở dĩ mỗi tôn giáo công dụng khac nhau, vì mỗi giáo tổ nhìn thấy một khía cạnh đau khổ của con người và tìm cach cứu giup theo khía cạnh đó. Bởi thế có thứ kêu gọi từ bi quảng đại, có thứ chủ trương diệt dục hy sinh, có thứ dùng hiếu thảo nhân nghĩa, có thứ giup tu thân cứu đời, công bằng bac ái v.v..nhưng không tôn giáo nào đầy đủ như Thiên Chúa giáo, vì xây dựng cho con người một cuộc sống có ý nghĩa cao thượng, bảo đảm cho một tương lai hạnh phuc, và có nhiều đặc điểm mà cac tôn giáo khac không có, như:


  - Vị giáo tổ bởi Trời giáng thế và đã được Sấm ký báo trươc từ mấy ngàn năm trong lịch sử hẳn hoi, khac hẳn với những giáo tổ khac, chỉ là người trần tục.

  - Có từ Trời xuống lập đạo, thì đạo đó mới có khả năng đưa con người về Trời được.

  - Đạo Trời thì như thuốc trường sinh, dùng thuôc này thì không cần thuôc nào nữa; vì cac đạo khac chỉ xoa dịu, hay làm quên đau khổ trong thời hạn, còn Đạo Trời chẳng những cứu khổ, còn ban cho con người sự sống đời đời, đó mới thật là ươc vọng tối cao của mỗi người.

  - Đưc Giêsu đã chiến thắng sự chêt, đã sống lại và về Trời, bảo đảm cho cuộc hành trình của tín hữu trên đường đời, là hy vọng vững chăc của người tín hữu.

  - Vì mang săc thái siêu phàm và chứa đựng những gía trị cao thượng vượt mưc, nên Đạo Trời thường bị ghen tị, hiểu lầm hay lấn áp, thế mà vẫn phat triển điều hòa, vẫn vững bền giữa mọi gian lao thử thach, khiến cho nhiều người trươc kia thờ ơ lãnh đạm, hay thù ghet, phải tìm hiểu cảm phục và do đó nhiều khi trở nên tín hữu nhiệt thành.

  Ông kêt luận bằng một ví dụ: trươc khi mặt trời mọc, người ta đã thấy ánh sáng của Đạo Trời chiếu vào nhân loại, trươc khi chính Con Trời giáng thế làm sáng tỏ hẳn Đạo Trời. Nay ngày của cuộc đời đã đến lúc chính ngọ, thì không ai mà không được ánh sáng của Đạo Trời soi tới.

  J.J Rousseau có ý mĩa mai những ai cho rằng câu chuyện về cuộc đời Chúa Giêsu là bịa đặt, như sau: "Bịa đặt như thế thì không được; đến nổi tac gỉa bịa đặt, (nếu có) chăc chắn còn lạ lùng hơn anh hùng trong cuốn sach."

  Các Tổng Thống Hoa Kỳ:

  - George Washington: "Không thể có một chính phủ đúng, khi chính phủ đó phủ nhận Thượng đế và Kinh thánh."

  - Abraham Lincoln: "Kinh Thánh là qùa tặng qúy nhât mà Thượng đế đã ban cho nhân loại."

  - Dwight Eisenhower: "Văn minh của chúng ta được xây dựng trên nền tảng Kinh Thánh."

  - Andrew Jackson: "Kinh Thánh phải là nền tảng cho thể chế của chúng ta."

  Một nhà bac học Mỹ có ý mĩa mai và đánh gía những kẻ chủ trương vô thần như sau:

  - Trong con người có một số nươc đủ giặt một cái khăn bàn.

  - Máu chứa chât săt, đủ làm 7 cái đinh đóng móng ngựa.

  - Có một số chất vôi đủ quet một bức tường nhỏ.

  - Đôt ra than, có thể làm được 65 cây viêt chì.

  - Chât phôt phat đủ làm được hộp diêm.

  - Và chât muối, hai hoặc ba muỗng nhỏ.

  Bán tât cả những cái đó được 95 xu, chưa nổi một Mỹ kim.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group