nkimvi tuỳ bút

 • nkimvi

  khoảng 2 10 năm trước
 • chiều buồn lòng nghĩ miên mang
  viết vai dòng chữ đễ vơi nỗi buồn
  viết gì đây khi tay cầm bút
  viết gì đây khi long nghĩ đến ai

  &&&&&&&&&&&&

  ôi houston đêm nay buồn vô tậng
  mưa ngoài trời hay mưa tậng tim tôi
  sao mưa mưa mãi mưa hoài
  trong đẽm tối tôi ngồi nhớ bạn
  mưa làm ray rư'c con tim
  hàng cây vẫn lặng bóng đêm bao trùm
  lòng buồn bỗng thấy co đơn
  ngừơi buồn dòng lệ chứa chan
  tình thuông người ấy còn chi
  vì ai đã bước chân đi
  bút vẫn làm bạn vẫn còn bên tôi
  ra đi từ buỗi hôm nay
  không mong gì nữa có ngày chung vui

  &&&&&&&&&&&&&&&&

 • ln92708

  khoảng 2 10 năm trước
 • Thơ bạn buồn ưu tư nảo ruột
  Vì ai mà lệ rớt không nguôi ?
  Đã biết người ta không giữ được
  Bận lòng chi nữa kẻ ra đi ?

  Chữ tình , chữ hận , sao kể xiết
  Chữ bạn , chữ bè , nghĩa khó phân
  Rồi đường mổi nẻo ai đều bước
  Nếu thiệt có duyên , ắc trùng phùng !

 • ck9

  khoảng 2 10 năm trước
 • Buồn thoáng miêng mang rồi chợt nghỉ
  Một thời vỉ vảng chợt về đây
  Ngày xưa gặp chẳng nói vì
  Để nay chợt nhớ tới người ... tìm đâu !!?

 • nkimvi

  khoảng 2 10 năm trước
 • Tôi trót dại yêu người bội bac
  Nên nỗi buồn chất chứa mãi trong tim
  Tình đã trao muôn thuỡ chẵng đỗi dỡi
  Nguyện giữ mãi cho tình kia trọn vẹn
  Người yêu hỡi sao đành gian dối
  Tình mới trao sao sớm vội ưu buồn
  Và không biết vì sao anh lại thế
  Đễ tình mình tan nát bỡi gì đậu

 • ln92708

  khoảng 2 10 năm trước
 • Ôi! chữ tình vướng mải không thôi
  Duyên dại , tình hờ , lắm phai phôi
  Đã biết yêu nhau là ôm phải
  Một mảnh tình riêng, nhói con tim!


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group