nkimvi tuỳ bút III

 • nkimvi

  khoảng 2 10 năm trước
 • Anh ơi hiện giờ anh ỡ đâu
  Có biết rằng em khóc duyên đầu
  Cô đơn chiếc bóng đời hiu quạnh
  Vui buồn hay khóc cũng mình thôi
  Phương trời ấy anh ơi có hiễu
  Houston buồn hiu quạnh nhớ anh nhiều
  Thương anh em giữ từng kỹ niệm
  Kết thành nhật ký kiếp trinh nhân
  Căng phòng vắng ngoài hiên mua gió
  Nỗi cô đơn ghe tõm làm sao
  Nữa con tim đã chết vì giá lạnh
  Nữa con người đã chết bỡi vì ai
  Anh ơi anh đã chết trong tôi
  Một mãnh tình duyên quá lẽ loi
  Mà sao nay đã mất anh rồi.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group